راهبرد‌هاي تشكيلاتي اصلاح‌طلبان

حسن رسولي*

 
خوشبختانه اصلاح‌طلبان با توجه به تجربه انتخابات۹۲ تصميم گرفته‌اند در انتخابات پیش‌روی مجلس نيز با اجماع حداکثری شركت كنند لذا احزاب و شوراهاي هماهنگي تصميم گرفتند درجهت هماهنگي بيشتر شورايي را با نام شوراي عالي سياستگذاري تشكيل دهند. بعد از تشكيل اين شورا ديگر شورايي به نام شوراي هماهنگي، شوراي راهبردي يا شوراي مشاورين آقاي عارف وجود ندارد و با ادغامي كه صورت گرفته اين شورا‌ها ديگر مداخله‌اي در امر انتخابات نخواهند داشت، البته به دليل اينكه آقاي عارف هنوز سخنگوي شوراي عالي را انتخاب نكرده‌اند، اظهارنظر درباره كليات اين شورا تنها در حد تحليل است. البته انتظام بخشي‌هاي صورت گرفته در استان‌ها با تشكيل شوراي عالي مورد خدشه واقع نشده و نخواهد شد بلكه يكي از ماموريت‌ها و وظايفي كه براي اين شوراي عالي تعريف شده، ترميم، تكميل و ايجاد يك ساختار واحد در استان‌ها و در سطح حوزه‌هاي انتخاباتی است. البته در جلسات آينده، شوراي عالي به اين مورد خواهد پرداخت كه در اين صورت نه تنها باعث تضعيف شوراهاي استاني و هماهنگي استاني نخواهد شد بلكه بر اساس راهبرد‌هاي به توافق رسيده قبلي، تصميمات حياتي برای انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه اتخاذ مي‌شود و در مراكز استان‌ها و نيز در شوراي عالي سياستگذاري اين سطوح مورد حمايت قرار خواهند گرفت. همچنين آقاي عارف تا چند روز آينده سخنگوي شورا را انتخاب خواهند كرد و فرد تاييد شده از سوي دكتر عارف اخبار و مواضع شوراي عالي انتخاباتي اصلاح‌طلبان را اعلام خواهد کرد و از اظهارنظرات پراكنده جلو‌گيري خواهد شد. شوراي سياستگذاري تنها شوراي سياستگذاري است. آنچه در اينجا مهم است اينكه شوراي عالي از دستاورد‌هاي شوراي راهبردي و شوراي هماهنگي و شوراي مشاوران آقای عارف استفاده خواهد كرد. يكي ديگر از ماموريت‌هاي شوراي عالي اينگونه تعيين شده است كه اين معيار‌ها، شاخص‌ها، راهبرد‌ها و سازوكارهايي كه در بلوك‌هاي سه‌گانه قبلي نهايي شده دريافت و ايرادات آن گرفته و مجددا به استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه ارائه شود به‌گونه‌اي كه اين سياست‌ها براي تمامي استان‌هاي كشور قابليت اجرايي داشته باشد. اصلاح‌طلبان اين سازوكار و تجربه را در جريان انتخابات و دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي پياده‌ کرده و درآن زمان نمايندگان احزاب اصلاح‌طلب و شخصيت‌هاي تاثيرگذارغير حزبي با محوريت رئیس دولت اصلاحات اقدام به فعالیت انتخاباتی کردند که تجربه فعلي و حال حاضر به عبارتی تقويت شده تجربه اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم است اما در آن دوران در نيمه راه اصلاح‌طلبان با ريزش بسيار وسيع كانديداهاي خود مواجه شدند كه آن ريزش امكان حضور قوی اصلاح‌طلبان در آن دوره را از آنها گرفت. تفاوت ساختار فعلي با ساختار قبلي از جمله مجلس هشتم اين است كه در تجارب قبلي سطوح استاني، در مركز براي گزينش كانديدا‌هاي محبوب و راي‌آور اقدام می‌شد که در مدل جديد اين امر مهم به مجامع اصلاح‌طلبان اعم از شخصيت‌هاي حزبي و افراد ذي‌نفوذ محلي واگذار شده و مداخله شورا‌هاي سياستگذاري استاني و نيز شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بنا به تقاضاي مجامع حوزه‌هاي انتخابيه صورت مي‌گيرد و در نتيجه شوراي عالي سياستگذاري هيچ‌گونه مداخله‌اي در تصمیمات مجامع استاني نخواهد كرد و در اين صورت تنها رسالت و نقش شوراي عالي سياستگذاري پشتيباني از اقدامات شوراي انتخابيه استاني خواهد بود. 
* عضو شوراي عالي اصلاحات

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه