تحولات فارابی ادامه خواهد داشت

علیرضا تابش:

تحولات فارابی ادامه خواهد داشت

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: امسال به رغم محدودیت‌هایی که داشتیم، توانستیم به طور نسبی حمایت خوبی از سینماگران داشته باشیم و از طرفی تغییراتی را در روندها و برنامه‌های بنیاد فارابی آغاز کنیم و این تحولات ادامه خواهد داشت.به گزارش ایسنا، علیرضا تابش در مراسم معارفه و تکریم مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد که در سالن اجتماعات بنیاد فارابی 17 اسفند ماه برگزار شد، همچنین مطرح کرد:در مجموعه سازمان سینمایی همه ما عضو یک خانواده هستیم و آقای جلیل اکبری صحت را به عنوان یکی از یارهای خوبمان به سازمان سینمایی داده‌ایم. با جابه جایی افراد فعالیت‌ها متوقف نخواهد شد، چراکه برنامه محوری رویکرد جدی در بنیاد سینمایی فارابی است و من به تجربه، تعهد و کارآمدی آقای محمدرسول صادقی مدیر جدید ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد ایمان دارم و امیدوارم این مسیر با برنامه محوری تداوم یابد و فارابی بتواند در حوزه ارتباطات و اطلاع‌رسانی گام‌های بلند و جدیدتری را بردارد.او ادامه داد: نگاه ما به روابط عمومی تعریف عام و رایجی که همه از آن دارند یا در مدیریت‌های صنعتی وجود دارد، نیست. کار و تلاش در یک نهاد سینمایی و تعامل با اهالی هنر مختصات خودش را دارد و در این عرصه نگاه ما به توسعه روابط با رسانه‌ها، ارتقای فرهنگ سازمانی و تقویت ارتباطات درون سازمانی بنیاد سینمایی فارابی است.وی افزود: فارابی امسال به رغم تنگناهای مالی روزهای بسیار پرکاری را گذراند، این را کارنامه عملکرد همکاران ما گواهی می‌دهد و من لازم می‌دانم از همه معاونت‌ها، مدیریت‌ها و کارکنان بخش‌های مختلف بنیاد بابت تلاش‌ها و خدماتشان تشکر کنم چراکه به رغم محدودیت‌ها و تنگناها، کارنامه پرباری ارائه دهیم.مدیر عامل بنیاد فارابی بیان کرد: در جلسه‌ای که اخیرا به اتفاق آقای دکتر ایوبی و مدیران سازمان سینمایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم به آقای جنتی گفتم، امسال به رغم محدودیت‌هایی که داشتیم توانستیم به طور نسبی حمایت خوبی از سینماگران داشته باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه