زنان سرپرست خانوار، اولویت مجلس دهم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: اجرایی کردن طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اولویت اصلی زنان در مجلس دهم است. به گزارش ایرنا، سهیلا جلودارزاده افزود: این طرح جامع، طرحی است که از زمان سرپرست خانوارشدن بانوان مورد توجه بوده است و باید تعداد زنان سرپرست خانوار در بانک اطلاعات زنان به ثبت برسد. به گفته او از آنجا که دو میلیون و 500 هزار زن سرپرست خانوار درکشور وجود دارد، پس باید علاوه بر طرح جامع توانمندسازی، در ثبت اطلاعات همه این زنان و شناسایی آنان اقدامات جدی انجام داد. جلودارزاده تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح جامع می توان حمایت های زندگی و مهارتی، آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تا رسیدن به شغل و کار مناسب به این زنان را ارائه داد تا بتوانیم در توانمندسازی آنان گام های خوبی برداشته شود. او افزود: باید از زنان سرپرست خانوار جدا حمایت شود. در صورتی که زنان سرپرست خانوار به خوبی حمایت و اطلاعات آنان به ثبت برسد و شناسایی شوند، آنان نیز زندگی عادی خودشان را با حمایت ها سپری خواهند کرد

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه