‌کـــوتـاه

زمان برگزاري انتخابات 96

رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: ما منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان درباره زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري هستيم. محمد حسين مقيمي درباره تعيين زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ افزود: ما پيشنهادهاي خود را به شوراي نگهبان داده‌ايم و منتظر اعلام نظر اين شورا هستيم. وي در ادامه افزود: شوراي نگهبان روزهاي چهارشنبه هر هفته جلسه دارد البته من نمي‌دانم در اين هفته پيشنهاد وزارت كشور در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود يا خير. مقيمي همچنين درواكنش به شايعه جابه‌جايي از ستاد انتخابات كشور اظهار كرد: در وزارت كشور تاكنون در اين باره صحبتي نشده است. من جسته و گريخته صحبت‌هايي درباره جابه‌جايي خود از رياست ستاد انتخابات كشور مي‌شنوم ولي در جريان اين صحبت‌ها نيستم.

 

احمدي‌نژاد با مشايي مي‌‌آيد

نماينده مردم اصفهان در مجلس درباره نگاه اصولگرايان به تحركات انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد تاكيد كرد: شوراي نگهبان درباره احمدي‌نژاد تصميم مي‌گيرد. احمد سالك تاكيد كرد: شوراي نگهبان درباره احمدي‌نژاد تصميم مي‌گيرد؛ گرچه نبايد در انتخابات رياست‌جمهوري ريسك كرد و حتما بايد كسي حمايت شود كه بيشترين شانس پيروزي را دارد اما احمدي‌نژاد مي‌گويد «بيايم با مشايي مي‌آيم» كه اشكال اصلي همين‌جاست. از‌اين‌رو بعيد است اجماعي در جريان اصولگرا براي حمايت از احمدي‌نژاد اتفاق بيفتد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه