بوئینگ به تعهدات خود پایبند باشد

سیده فاطمه مقیمي*

بعد از حصول توافق میان ایران و گروه 1+5، کشور ما تاکنون در تمامی مواردی که مربوط به راستی آزمایی اهداف و سیاست هایش می شود، با طرف های غربی صادقانه بر خورد کرده است. نفس عقد قرارداد به منظور خرید هواپیما، در واقع این پیام را به غربی‌ها داد که ایران خواستار عادی شدن روابط اقتصادی خود با دیگر کشورهای جهان است. بنابراین جریان عقد قرارداد با ایرباس و سپس بوئینگ، به صراحت عزم ایران را برای پایبندی به روح و مفاد برجام نشان می دهد و از این رو، این اقدام کنگره آمریکا است که در واقع ناقض مفاد برجام تلقی می شود. قرارداد خرید هواپیما که با مدیران ارشد شرکت بوئینگ منعقد شده است در واقع بر مبنای همین صداقت شکل گرفته و چنانچه شرکت بوئینگ متاثر از بازی های سیاسی آمریکا که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشوربرجسته تر نیز شده است، بخواهد از تعهدات خود در مفاد قرارداد منعقده با ایران سر باز زند، این فضای صداقت و تفاهم را بر هم زده است و این اقدام بی تردید در دراز مدت به زیان منافع این شرکت تمام می شود. نکته مهم و قابل تامل این است که طرف های قرارداد در یک مراوده اقتصادی نباید اجازه دهند منازعات سیاسی یا شرایط اقتصادی در روند اجرای قراردادها و عمل به تعهدات مورد توافق خلل ایجاد کند. همچنان که بعد از حصول برجام، ایران پایبندی خود به اصول و مبانی برجام را به مراتب اثبات کرده و هرگز تحت تاثیر شرایط سیاسی یا اقتصادی از آن عدول نکرده است، بر طرف‌های قرارداد با ایران در موضوعات اقتصادی و بازرگانی هم لازم است این رویه احسن را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به تعهدات خود پایبند بمانند. از سوی دیگر مصوبه اخیر کنگره آمریکا در وضعیت سیاسی کنونی این کشور، تنها حکم تبلیغات داخلی را دارد، بنابراین به نظر می رسد که مدیران بوئینگ به این آسانی به طرح مصوب، تمکین نمی کنند و بعد از گذشت مدت زمان خاصی، روند اجرایی قرارداد از سر گرفته می شود. با این همه نباید از نظر دور بداریم که انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا اهمیت زیادی دارد و بر اساس اینکه رئیس جمهور بعدی از حزب جمهوریخواه یا از دموکرات ها باشد موضوع ابعاد متفاوتی پیدا می کند. به عبارت دیگر، چنانچه جمهوریخواهان صاحب قدرت شوند، ممکن است سنگ‌اندازی‌هایی در تفاهمنامه ایجاد شود، زیرا آنها اکنون در این ارتباط تبلیغ می کنند. انتظار نمی رود در سیستم کنونی آمریکا، وقفه‌ای در چارچوب قرارداد خرید هواپیما اتفاق افتد، اما ممکن است زمانی که جمهوریخواهان وارد عرصه می شوند، اوضاع به شکل دیگری ترسیم شود. واقعیت این است که ایران از قول و قرارهایش عدول نکرده است. همچنان که وزیر امور خارجه ایران هم به درستی در این باره موضعگیری کرده‌اند. حالا بر عهده مدیران شرکت بوئینگ است که در رابطه با تعهدات مورد وفاق خود با ایران تصمیمات درست و اصولی اتخاذ کنند، چرا که هر نوع اقدام از جانب آنها، ممکن است بر آینده روابط اقتصادی آنها با سایر کشورهای دنیا هم تاثیرگذار باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه