یکسان نمودن گفتار و عمل

تجربه نشان داده گفتار، به ویژه گفتاری که با هدف دعوت به انجام کار بر زبان آورده می‌شود زمانی اثر می‌گذارد که گوینده همان عمل را انجام دهد. سفارش افرادی که دیگران را تشویق به کار نیک می‌کنند،ولی خود از انجام آن بی‌بهره‌اند،کمتر در دیگران اثر می‌گذارد.در روز قیامت پشیمان‌ترین افراد کسانی هستند که دیگران را راهنمایی کردند،اما خود عمل نکردند؛زیرا کسانی که راهنمایی شدند، دستورات را به کار بستند و به مقصد رسیدند،اما اینها کاری انجام ندادند و بی‌بهره ماندند.اینان،در زمان حسابرسی،عملی شایسته پاداش در نامه عمل خود نمی‌بینند. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید،چرا چیزی را می‌گویید که درعمل خلاف آن را انجام می‌دهید.این عمل بسیار سخت خدا را به خشم می آورد».(سوره صف،آیات 3 و 2)

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه