قيل و قال‌هاي بي‌اثر

سید فريد موسوي*

نوع ورود دولت در بحث فيش‌هاي حقوقي نشان‌دهنده آن است كه روحانی در برطرف كردن كاستي‌هاي نظام اجرايي و اداري كشور خط قرمزي ندارد و مجموعه بيانات، نامه‌ها و اظهارات رسمي مسئولان و دست اندركاران حكايت از آن دارد كه بنا به گفته رئيس‌جمهور«دولت با كسي عهد اخوت نبسته است» و اين بدين معناست كه كساني كه با شائبه‌هاي سياسي به اين موضوع مي‌نگرند، نخواهند توانست از آب گل آلود ماهي بگيرند و نيات خود را عملي سازند، زيرا مردم اقدامات صادقانه و دلسوزانه دولت و ساير قوا و دستگاه‌هاي مسئول در كشور را در اين زمينه نظاره‌گر بوده و هستند. چنان كه مشاهده شد با گذشت چندين هفته از اين جريان، بر خروجي بسياري از خبرگزاري‌ها و در برگ برگ صفحات روزنامه‌ها، مطالب و اظهاراتي از مسئولان و خادمان مردم با اين عنوان كه « دولت مصرانه و قاطعانه در برخورد با متخلفان ايستاده است.» منتشر شده و اين جمله را جز با مفهوم مسئوليت‌پذيري و تلاش براي اعتمادسازي، نمي‌توان معنا كرد. به نظر مي‌رسد هر چه اراده دولت و مسئولان براي پيگيري و حل اين پرونده بيشتر مي‌شود، اعتماد مردم هم پرطنين‌تر مي‌شود. آن هم براي دولتي كه نه فقط در شعار بلكه در مقام عمل ثابت كرده كه اولويت اول و آخر آن مردم، منافع و حقوق آنان است و لاغير و «مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه كن شدن ادامه مي‌دهد» و از اين مهم‌تر اينكه دولت يازدهم بي‌توجه به قيل و قال‌هاي سياسي و با عزم و اراده راسخ و همچنين با التزام به اصول اساسي نظام كه پيگيري حقوق حقه ملت، كليدواژه اش است به دفاع از حقوق مردم اهتمام مي‌ورزد. حال در شرايطي كه اتحاد و انسجام سه قوه تقويت شده و مردم با شركت و راي خود در انتخابات گذشته دولت و مجلس به اين انسجام ناگسستي اعتبار بخشيدند، بايد در راستاي سياست‌هاي همگرايانه و تعاملي حركت كنيم و گروه‌ها و جريانات سياسي‌اي كه خواسته يا ناخواسته درصدد بهره‌برداري‌هاي سياسي از اين جريان هستند بايد بدانند كه طرح بدگمان كردن ملت نسبت به مسئولان دولت، سياستي رنگ باخته و نخ نما است و خروجي‌اي براي آنان به همراه نخواهد داشت به ويژه اينكه بحث فساد مالي يك پديده عام و گسترده در ساختار مالي-اداري نيست و عده معدودي مرتكب تخلف شده‌اند نه كه صد البته بايد با آنان برخورد كرد و دولت نيز چنين كرده است آنهم در نهايت شفافيت و بي‌واهمه از به خطر افتادن منافع گروهي خاص و همين امر باعث دلگرمي مردم مي‌شود و خيالمان را راحت مي‌كند كه اين مساله نمي‌تواند «پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه­‌هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه­‌دار كند. »

نماينده مجلس دهم

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه