سهم فقرا از بودجه کل کشور5/1درصد است

رئیس کمیته امداد اظهار کرد: با صدای بلند در مجلس اعلام می‌کنم که باید به داد محرومان برسیم و به وظیفه خود عمل کنیم.سید پرویز فتاح گفت: دولت‌ها و مجلس باید با دقت بیشتری به امور فقرا و نیازمندان رسیدگی کنند. او ضمن تاکید برآنکه باید قبل از هر چیز در کشور سهم فقرا را کنار بگذاریم افزود: این درحالی است که الان برعکس شده و سهم همه چیز مشخص و در نهایت به فقرا می‌رسیم. فتاح ادامه داد: در بودجه سال ٩5 سهم نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از بودجه کل کشور به 5/1 درصد هم نمی‌رسد؛ یعنی 5/98درصد از بودجه کشور برای غیر فقرا و فقط 5/1 درصد به فقرا اختصاص دارد. رئیس کمیته امداد امام خمینی افزود: این برای همه ما خجالت‌آور و غلط است و منطق صحیحی ندارد، لذا از مجلس خواهم خواست در بحث «هدفمندی یارانه‌ها» تجدید نظر کند. به گزارش ایسنا، او به70میلیون نفری که در دولت یازدهم برای دریافت یارانه اقدام کردند، اشاره کرد و گفت: باید یارانه گروه‌های غیرنیازمند به شکلی منطقی قطع شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه