روزي حلال

پيامبر خدا درباره ارزش طلب روزي حلال مي‌فرمود: الْكادُّ علي عِيالِهِ كالْمُجاهِدِ فِي سبِيلِ‌ا... ِ. كسي كه براي (هزينه) خانواده اش زحمت بكشد، مانند مجاهد در راه خداست. آن بزرگوار، كار را سبب جلب محبت خداوند مي‌دانست و مي‌فرمود: اِنّ‌ا... تعالي يحِبُّ ان يري عبدهُ تعِبا فِي طلبِ الحلالِ. خداوند دوست دارد كه بنده اش را در راه به دست آوردن روزي حلال، خسته ببيند. ناگفته پيداست هر كس بايد به اندازه نياز خانواده خود بكوشد. پس در راه تامين هزينه زندگي نمي‌توان كوتاهي كرد؛ زيرا رسول‌ خدا(ص) در روايتي چنين مي‌فرمايد: «ملْعُونٌ ملْعُونٌ من ضيع من يعُولُ؛ ملعون است ملعون، كسي كه هزينه خانواده خود را تامين نمي‌كند». ايشان در نيايش‌هاي خود مي‌فرمود: «اعُوذُ بِا... ِ مِن الْكسل و الْفشل؛ خداوندا! از بي‌كارگي و زبوني و تنبلي به تو پناه مي‌برم».

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه