3 برابر گنجایش زندان ها زندانی داریم

«معمولا سه برابر گنجایش زندان‌ها، جمعیت زندانی داریم.» در حالی روز گذشته رئیس سازمان زندان‌ها این اظهار نظر را انجام داده است که ایران از نظر تعداد زندانی در جهان دارای رتبه بالایی است. روز گذشته رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: بر اساس آمار، فروردین ماه امسال، نزدیک به 8 تا 10 درصد کاهش ورودی زندانیان را در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم که این به دلیل سیاست‌هایی است که ریاست قوه عملیاتی کرده و این کاهش ها در خصوص افراد تحت قرار بوده است. به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر اظهار کرد: در خصوص پابندهای الکترونیکی طرح دو مرحله‌ای بوده که مرحله اول خرید تجهیزات از خارج از کشور بود و با ورود تجهیزات و اجرای آن به صورت آزمایشی به دلیل ایرادات کنار گذاشته شد و ساخت پابند به صورت بومی در دستور کار قرار گرفته است. او با بیان اینکه طرحی در این خصوص توسط مرکز آنفورماتیک قوه قضائیه ارائه و آزمایش مورد قبول واقع شد و نواقص پایبد خارجی را نداشت، تصریح کرد: در مرحله دوم 300 مورد از پابندها در دستور کار قرار گرفته و در مرحله اجراست و امیدواریم با اجرایی شدن این مرحله و تکمیل شدن آیین نامه های مربوطه و ابلاغ آن، بتوانیم شاهد این باشیم که به صورت گسترده و فراگیر در همه استان ها پابندهای جدید اجرایی شود.جهانگیر درباره کاهش میزان ورودی به زندان‌ها بیان کرد: بر اساس آمار، فروردین امسال نزدیک به 8 تا 10 درصد کاهش ورودی زندانیان را در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم و این به دلیل سیاست هایی است که ریاست قوه عملیاتی کرده و این کاهش ها در خصوص افراد تحت قرار بوده است. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور اظهار کرد: بیش از 32 هزار مورد خدمات روان درمانی به زندانیان ارائه کرده ایم و 92 مورد مرکز روان درمانی در زندان های کشور داریم.او افزود: نگاه به بهداشت و درمان و توجه به زندانی نگاه ویژه‌ای است و در کنار آن خدمات ویژه‌ای برای زنان به ویژه زنان باردار و دارای فرزند در نظر گرفته شده است. جهانگیر افزود: معمولا سه برابر گنجایش زندان‌ها، جمعیت زندانی داریم که زندانیان به دلیل نگرانی ها و مشکلات با هم درگیر شده و حتی منجر به ضرب و جرح شده است اما آمار خیلی بالایی نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه