• شماره 3134 -
  • ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۱ شهريور

خبر ناموثق

بعضی افراد به محض این که خبری را شنیدند، بدون آگاه شدن از درستی یا نادرستی آن، آن خبر را برای دیگران نقل می‌کنند و به گونه ای رفتار می‌کنند که انگار خود شاهد ماجرا بوده اند و این کار در پیش دیدگان‌شان انجام شده است. این کار، نشانه بی توجهی و بی دقتی گوینده است و ممکن است سبب بروز اختلاف یا ریزش آبروی دیگران شود. اگر واقعی نبودن خبر آشکار شود، گوینده، احترام و اعتبار خود را نزد دیگران از دست می‌دهد و از آن پس، مردم حتی اخبار صادقانه او را نیز نامستند و غیرواقعی می پندارند. بنابراین، انسان باید سخنان خود را با دلیل و سند و اطمینان از درستی آن نقل کند تا به پیامدهای منفی آن دچار نشود. حضرت محمد (ص) می‌فرمایند:  «کَفی بِالْمَرءِ إِنَّما أَنْ یُحَدِّثَ بِکُلِّ مایَسْمَعُ. در دروغ گویی فرد همین بس که هر چه را می شنود، نقل کند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه