هواداران

نفت آبادان که در لیگ جاری عالی نتیجه گرفته در تهران مقابل  نفت تهران شکست خورد. هواداران آبادانی که بخشی از آنها بیش از 900 کیلومتر را برای دیدن و تشویق تیم‌شان را طی کرده بودند ٩٠ دقیقه تیمشان را تشویق کردند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه