معاون آموزش و پرورش دزفول خبر داد

ترک تحصیل ۴۰هزار دانش‌آموز

معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دزفول، خبر از ترک تحصیل ۴۰ هزار دانش‌آموز داده و گفته است: توجه به حوزه آموزش و پرورش و تامین نیازهای آن یک ضرورت مهم در مسیر اعتلای فردی و فرهنگی جامعه است. اگر ما به آموزش و پرورش و نیازهای آن به عنوان یک اصل مهم فرهنگی و اجتماعی، نگاهی موثر و مثبت داشته باشیم بسیاری از مشکلات موجود و معضل‌های اخلاقی جامعه کاسته و رفع می‌شود. سودابه دستی‌ترک عنوان کرده: دزفول نیز در این حوزه، دارای جمعیتی جوان و با ظرفیت و مستعد بوده و همین مقوله بیش از گذشته لزوم توجه به خدمات این حوزه را مطرح و بیان می‌کند. وی اظهار داشته: متاسفانه و با وجود رشد خدمات آموزشی در حوزه‌های مختلف بیش از ۴۰هزار دانش‌آموز دختر و پسر مقطع ابتدایی در واحدهای آموزشی مختلف شهری و و روستایی شهرستان دزفول ترک تحصیل کرده‌اند. دستی‌ترک بیان کرده: این دانش‌آموزان در مقاطع تحصیلی اول تا ششم ابتدایی و به علت مشکلات مختلف فردی از ادامه تحصیل بازمانده‌اند که در این مسیر باید به دنبال کاهش این جمعیت در شهرستان باشیم. وی افزوده: همچنین در حال حاضر، بیش از ۲هزار معلم و کادر آموزشی در مقطع ابتدایی شهرستان و در بخش‌ها و واحدهای آموزشی مختلف شهرستان دزفول به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان می‌پردازند که همین مقوله بیش از گذشته توان و نیازهای شهرستان را در این حوزه مطرح می‌کند.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه