واكنش عراقچي به شايعه سفير شدنش

معاون حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه گفت: سفير شدن اعضاي تيم هسته‌اي تعبير غلطي است. در هر حال در وزارت خارجه مديران جابه‌جا مي‌شوند، يكسري خارج از كشور و برخي هم در داخل كشور. روال هم اين است كه هر چند سال افراد جابه‌جا شوند. سيد عباس عراقچي افزود: بنابر اين رفتن آقاي دكتر بعيدي‌نژاد روال معمول وزارت خارجه بود. ايشان ماموريت مهمي در مذاكرات هسته‌اي داشتند. بحث‌هاي كارشناسي را هدايت مي‌كردند. الان هم ماموريتي شايد به همان اندازه مهم به ايشان محول شده براي سفارت انگليس. ان شاءا... از همكاران ما درحوزه خلع سلاح جايگزين ايشان مي‌شوند. عراقچي گفت كه هنوز جانشيني براي بعيدي‌نژاد تعيين نشده است. وي در جواب به سوالي در تاييد يا رد خبرهاي مربوط به سفير شدنش در فرانسه و موافقت فرانسه با اين موضوع تاکید کرد: شايعه است. عراقچي خاطرنشان كرد: بعد ازبرجام شاهد طيف وسيعي از همكاري‌ها هستيم. اين همكاري‌ها مستلزم شروع يكسري مراودات و بحث‌ها و تبادل نظر‌ها بين كشورها ست.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه