صوفی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خبر داد

نشست انتخاباتی اصلاح‌طلبان با آیت‌ا...‌هاشمی

آرمان امروز: اصلاح‌طلبان به دیدار آیت‌ا...‌هاشمی می‌روند؛ این خبری بود که روز گذشته علی صوفی از اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد. بدون تردید آنچه آیت‌ا...‌هاشمی برای خود به عنوان تکلیف مقرر کرده، هدایت و راهنمایی طیف‌های میانه‌روست که البته برای او اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تفاوتی ندارد، بلکه بر این اعتقاد است که کشور به هر دو گروه و جناح نیازمند است. بنابراین باید آنها را به مسیر اعتدال هدایت کرد تا نتیجه فعالیت‌های آنها بازگشت آرامش و وفاق به‌ کشور باشد.
 تعیین ترکیب شورای عالی در هفته آینده
 روز گذشته علی صوفی درباره ادامه فعالیت شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اظهار داشت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در جلسه اخیرشان در روز یکشنبه مصوب کردند که در انتخابات در قالب تشکیلات شورای عالی سیاستگذاری فعالیت کنند. وزیر تعاون دولت اصلاحات افزود: این تصمیم خوبی بود که به چالش‌های به وجود آمده پایان داد و از این نظر در تشکیل شورای‌عالی سیاستگذاری گام مثبتی برداشته شد. این فعال اصلاح‌طلب یادآور شد: تا جایی که خبر دارم کارِ کارگروهی که مسئول بررسی شخصیت‌های حقیقی شورای‌عالی سیاستگذاری بود تمام شده و کارگروه منتظر نظر رئیس دولت اصلاحات است. او با بیان این که جلسه این کارگروه در ۲۵ مرداد با حضور رئیس دولت اصلاحات تشکیل شد، گفت: در این جلسه پیشنهادها و انتقادهایی مطرح شد و رئیس دولت اصلاحات، آیت‌ا... موسوی تبریزی را به عنوان رئیس این کارگروه مشخص کرد. صوفی افزود: قرار شد این کارگروه در رابطه با تعیین ترکیب شورای عالی سیاستگذاری تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر هم این کارگروه نظر خود را به رئیس دولت اصلاحات داده و ان‌شاءا... تا هفته آینده این بحث تمام می‌شود.او با اشاره به این که هفته آینده ترکیب شورای عالی سیاستگذاری برای انتخابات سال آینده مشخص می‌شود، عنوان کرد: در جلسه اول شورای عالی هم رئیس و هیات رئیسه آن انتخاب می‌شوند.
 چه خبر از کارگروه شوراها؟
عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات درباره تشکیل کارگروهی با ریاست نجفی و برای انتخابات شورای شهر در سال آینده گفت: این کارگروه درباره بررسی انتخابات شوراها تشکیل نشد بلکه درباره ساختار شورا بود و طرحی پیشنهاد شد که عمدتا به ساختار شورای شهر تهران مربوط می‌شد که رئیس‌دولت اصلاحات بررسی این مساله را به نجفی ارجاع دادند. وی افزود: تصمیم درباره دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری با شورای عالی سیاستگذاری است و به زودی جلسه مشترک شورای عالی سیاستگذاری با رئیس‌دولت اصلاحات تشکیل می‌شود تا ترکیب شورای مذکور مشخص و اعلام شود. عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: تشکیل جلسه مشترک با رئیس دولت اصلاحات به معنای آغاز فعالیت شورای عالی سیاستگذاری درباره انتخابات خواهد بود. وی با بیان این که کارگروه مسئول بررسی ترکیب جدید شورای عالی سیاستگذاری کار خود را تمام کرده است، گفت: وقتی ترکیب مشخص شود هیات رئیسه را خود شورای عالی در اولین جلسه انتخاب می‌کند و در جلسات بعدی اعضای کارگروه مشخص می‌شوند. صوفی خاطرنشان کرد: شورای عالی اخیرا جلسه‌ای با رئیس دولت اصلاحات نداشته اما کارگروه تعیین ترکیب شورای عالی سیاستگذاری روز یکشنبه با رئیس‌دولت اصلاحات جلسه داشت و نتیجه بررسی‌های خود را توسط آیت‌ا... موسوی تبریزی به ایشان ارائه داد.
 تغییر عارف منتفی است
صوفی درباره ریاست شورای عالی گفت: احتمال تغییر رئیس شورای عالی وجود ندارد و حتما دوباره آقای عارف برای ریاست شورای عالی انتخاب خواهد شد. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره این که آیا قرار است شورای عالی سیاستگذاری جلسه‌ای با آقای روحانی داشته باشد، بیان کرد: فعلا در این مورد برنامه‌ای نداریم، اما شاید در ادامه، برنامه دیدار با آقای روحانی هم وجود داشته باشد، اما در نهایت تصمیم نهایی در شورای عالی گرفته می‌شود. در این راستا قطعا با آیت‌ا...‌هاشمی هم درباره موضوع مهمی مثل انتخابات نشست خواهیم داشت. صوفی تاکید کرد: بررسی انتخابات شورای شهر، سازوکار مناسب برای رسیدن به اجماع و لیست واحد و جلوگیری از موازی کاری و رقابت درونی و تکثر در شورای‌عالی سیاستگذاری در حال بررسی است و به زودی راهبردها مشخص می‌شود. او گفت: در این رابطه تعامل کاملی بین شورای‌عالی و شورای هماهنگی وجود دارد، البته ممکن است برخی نقدهایی داشته باشند، اما اکثریت مصوبه اخیر درباره همکاری شورای هماهنگی و شورای‌عالی سیاستگذاری را تصویب کردند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه