تحقق رشد 7 درصدی تا پایان سال

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره پیش‌بینی رشد اقتصادی 6/6 درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس
شورای اسلامی برای امسال گفت: به نظر می‌رسد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی در این گزارش دست کم گرفته شده است و با لحاظ کردن این امر تا پایان سال به رشد بیش از هفت درصدی دست می‌یابیم. سعید لیلاز افزود:
 با توجه به رشد صنایع خودروسازی در پنج ماه نخست امسال و استقبال خوب مردم از بازار خودروهای داخلی، در صورتی که دولت بتواند سیاست‌های خود در این بخش را تداوم بخشد، تحرک این بخش تا پایان سال می‌تواند
قابل توجه باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها برای رشد 4/1 درصدی بخش صنعت اظهار کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد این رشد کمتر از 5/2 درصد نخواهد بود.
او ادامه داد: این گزارش همچنین رشد بخش کشاورزی را 5/3 درصد پیش‌بینی کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه