نرمخویی و پذیرش حق

از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و پیوسته با افراد گوناگون در ارتباط است باید به گونه ای با افراد برخورد کند که بتواند برای آنان جاذبه داشته باشد. برخوردهایی که باعث دور شدن افراد از یکدیگر می‌شود حکیمانه، عاقلانه و حسابگرانه نیست. البته باید توجه داشت که عامل جذب و کشش هم فقط جنبه‌های مادی و مالی نیست زیرا آدمیزاد این قدرت را ندارد که هر کس را فقط با پول و ثروت جذب کند. بلکه برخورد اخلاقی و متواضعانه و فروتنانه با دیگران بسیار موثرتر از هر چیز دیگر است. حضرت رسول (ص) می‌فرماید:«شما نمی‌توانید با اموالتان مردم را تحت تاثیر قرار دهید و به خود جذب کنید، این کار را با اخلاقتان انجام دهید.» خداوند در قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را برای این ملایمت و نرمخویی می‌ستاید و می‌فرماید به واسطه رحمت پروردگارت با مردم نرم و ملایم هستی و اگر تند و خشن و سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می‌شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه