بهترین شیوه حفظ سلامت قلب

محققان عنوان می‌کنند ورزش کردن همراه با کنترل رژیم غذایی احتمالا بهترین شیوه حفظ سلامت قلب است.تحقیق جدید محققان دانشگاه سنت لوئیز آمریکا نشان می‌دهد رژیم گرفتن، ورزش کردن یا تلفیق هر دو می‌تواند به دلیل کاهش وزن بسیار برای سلامت مفید باشند.محققان با ایجاد سه اقدام مطالعاتی دریافتند شرکت کنندگان بعد از حدود سه ماه، ۷ درصد از وزن خودشان را از دست دادند.شرکت کنندگان در هر سه گروه شاهد کاهش ریسک بیماری قلبی و عروقی از ۴۶ درصد به ۳۶ درصد در طول زندگی شان بودند.ادوارد وایس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ورزش و رژیم غذایی کم کالری سالم به خاطر بهبود فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و عروقی، حتی در صورت عدم کاهش وزن، معروف هستند.» وی در ادامه می‌افزاید: «به همین دلیل، ما پیش بینی می‌کنیم تلفیق رژیم غذایی و ورزش تاثیرات مضاعفی بر فاکتورهای پرخطر دارد از اینرو انتظار داشتیم بهبود روند سلامت در گروه تلفیقی در مقایسه با گروه رژیم غذایی یا ورزش به تنهایی بیشتر باشد.» در عوض، در این مطالعه مشخص شد میزان فایده به ورزش، رژیم غذایی یا تلفیق هر دو بستگی ندارد.در این مطالعه، محققان ۵۲ مرد و زن دارای اضافه وزن را به یک از سه گروه تقسیم کردند: گروه ورزش؛ گروه رژیم غذایی؛ و گروه تلفیق ورزش و رژیم غذایی.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه