وزارت کشور: موفقیت شوراها به تعداد اعضا بستگی ندارد

کاهش کرسی‌های بهشت!

آرمان امروز- احسان اسقایی: مجلس نهم در قانون تعداد اعضای شوراها اصلاحاتی را اعمال کرد که براساس بندهایی از آن ، اعضای  شوراهای شهر و روستا کاهش پیدا می‌کرد. این قانون تعداد اعضای شورای شهر تهران را  از 31 نفر به 21 عضوکاهش داد. البته اصلاحاتی که مشخص نیست نمایندگان مجلس نهم با چه انگیزه  آن را تصویب کردند. هرچند که دیگر انگیزه نمایندگان مطرح نیست و این قانون قابلیت اجرا دارد و احزاب وگروه‌های سیاسی باید درآرایش لیست‌های انتخاباتی این قانون را مد نظر قرار دهند اما سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام است.
 واکنش به کاهش اعضای شورای شهر تهران
وزیر کشور در ارتباط با کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 عضو با تاکید بر تبعیت این وزارتخانه از قانون مصوب مجلس گفت:« من با 21 عضو برای تعداد اعضای شورای شهر تهران موافق هستم.» عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: افزایش وکاهش اعضای شورا و خوب و بد آن توسط قانونگذار بررسی شده است و وزارت کشور هر آنچه را که قانون بگوید، اجرا خواهد کرد. درحال حاضر در موضوع شوراها مشغول انجام کار جدی هستیم  و در همین راستا تجربیات گذشته را جمع‌آوری کرده و درجهت تقویت شوراها لایحه‌ای تهیه و به دولت داده شده است.
 نگاه تخصصی به شورای شهر
هرچند انتخابات شورای شهر به خصوص شورای شهر تهران برای احزاب سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است، اما نباید منکر آن شد که نگاه به فعالیت شورای شهر با نگاه به پارلمان تفاوت دارد؛ چرا که شورای شهر نهادی با نگرش‌ تخصصی است  که باید در آن، مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم دربخش‌های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گیرد. بنابراین در همین راستا، اگر احزاب سیاسی خواهان ایفای نقش در شورای شهر هستند، باید پیش از ورود به این نهاد ، برنامه منسجمی برای عبور از مشکلات شهری و روستایی تدوین کنند. متعدد بودن موانع توسعه شهرهای بزرگ وهمچنین مشکلات تخصصی هرشهری این دغدغه را به وجود آورده که تعداد اعضای شورا به اندازه‌ای باشد که هر یک از آنها  بتوانند حل مشکلات بخشی از شهر را برعهده بگیرند. وزیر کشور معتقد است میزان موفقیت شوراها در دوره‌های گذشته به تعداد بستگی ندارد؛ درحقیقت کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت دارد و باید بررسی شود چه کسانی با چه تجربه و تحصیلاتی عضو می‌شوند که بی تردید مهم تر از تعداد اعضا خواهد بود. وزیر کشور ضمن بیان این که استفاده از فکر و اندیشه آدم‌های بیشتر نیز مفید است، خاطرنشان کرد: اما این امر نیازمند افزایش تعداد اعضا نیست و می‌تواند در حوزه کارشناسی از افراد بیشتری استفاده کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه