روی خـط

 مشاور سابق اوباما:
گمان نمي‌كنم برجام
شكست‌خورده باشد
مشاور سابق اوباما و يكي از شخصيت‌هايي كليدي در دولت احتمالي هيلاري كلينتون در مصاحبه‌اي با واشنگتن پست با بيان اينكه برجام شكست نخورده است، گفت: آمريكا هنوز به سه هدف اصلي اش در پسابرجام دست پيدا نكرده و كلينتون در صورت انتخاب بايد در سياست‌هايش تغييراتي ايجاد كند. دنيس راس در مصاحبه با واشنگتن پست در خصوص اينكه آيا از وقايعي كه در پي امضاي برجام اتفاق افتاده است متعجب شده يا نه؟ مدعي شد: رك و راست بايد بگويم از آنچه در سال گذشته رخ داده تعحبي نكردم. ايران هميشه به دنبال لغو تحريم‌ها بود. در عوض ايران خود آماده به تعويق انداختن بلندپروازي‌هاي هسته‌ايش بود، هرچند قرار نبود اين بلند‌پروازي‌هايش را تسليم كند. وي با بيان اينكه در برجام ايراني‌ها تعهد داده‌اند كه هيچ گاه سراغ بمب هسته‌اي نروند، گفت: در برجام پذيرفته شده است كه ايران پايگاه صنايع هسته‌ايش را داشته باشد. بعد از ۱۵سال آنها همچنان گزينه سلاح هسته‌اي را حفظ خواهند كرد. آنها ظرفيت‌هايشان را حفظ مي‌كنند و گزينه‌هايشان را نيز در اختيار دارند. آنچه ما به دست آورده‌ايم زمان است. ما ده تا ۱۵ سال زمان خريديم. مشاور سابق اوباما در پاسخ به اين سوال كه آيا او فكر مي‌كند برجام شكست خورده است يا نه؟ گفت: من گمان نمي‌كنم برجام شكست خورده باشد اما هميشه بايد نقص‌هاي آن را در نظر داشته باشيم. اين توافق راه ايران به سمت بمب هسته‌اي را تا ۱۵ سال به تعويق انداخته است. راس به سه هدف آمريكا در پسابرجام اشاره كرد و گفت: اول اينكه بايد روشن كنيم ما قرار نيست در مقابل تلاش براي دستيابي به سلاح مسامحه كنيم و اگر آنها تعهداتشان را زير پا بگذارند و به سمت بمب و توسعه سلاح‌هاي اتمي حركت كنند ما پاسخ نظامي خواهيم داد. او ادامه داد: دوم اينكه اجراي توافق منوط به اين است كه مطمئن باشيم حتي براي نقض‌هاي ناچيز تعهدات هزينه‌هاي درخور را به آنها تحميل خواهيم كرد. سوم اينكه هزينه ايراني‌ها براي اقداماتي كه به بي‌ثباتي در منطقه ختم مي‌شود را افزايش دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه