پذیرش350دختر در معرض خطر در «خانه‌های سلامت»

معاون دفتر آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی از وجود 196مرکز کاهش طلاق درکشور خبر داد و گفت: تاکنون 150هزار نفر از مشاوره‌‌های مراکز کاهش طلاق سازمان بهزیستی استفاده کرده‌ اند. ‌مجید ارجمندی بابیان اینکه آسیب‌دیدگان اجتماعی به‌واسطه عدم‌تطبیق با تغییرات مختلف ازجمله صنعتی شدن و تحولات زندگی، دچار آسیب شده و تحت پوشش این سازمان قرار می‌گیرند، افزود: این معاونت تلاش دارد با استفاده از خرد جمعی، کارشناسان، افراد صاحب‌نظر و هماهنگی با نهادهای برون‌سازمانی ازجمله قوه قضائیه، صداوسیما، نیروی انتظامی و آموزش‌وپرورش هماهنگی‌های لازم را برای ارتقای سطح آموزش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلف انجام دهد. او با بیان اینکه درسال گذشته دوهزار نفر از زنان درمعرض خشونت تحت پوشش قرار گرفتند، اضافه کرد: تعداد 31 مرکز شبانه‌روزی خانه سلامت برای دختران در معرض خطر در کشور وجود دارد و 350 نفر نیز در سال‌جاری پذیرش شده‌اند. به گزارش ایسنا، ارجمندی، زنان آسیب ‌دیده که تحت پوشش این سازمان هستند را یک‌هزار و600نفر در سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود کیفیت و وضعیت مکان‌های نگه‌ داری و خدمات ارائه‌ شده ارتقا یابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه