حاشیه‌نشینی وضعیت نامناسبی ایجاد کرده است

رئیس کمیته امداد در مورد ساخت مسکن مددجویان در تهران اظهار کرد: در این زمینه با شورای شهر هماهنگی‌هایی انجام شده و در مورد محلات جنوبی تهران همچون محله‌ هرندی که منطقه ‌ای آسیب ‌پذیر بود همکاری دسته ‌جمعی صورت گرفته به نحوی که امروز فضای آن منطقه تغییر کرده است. پرویز فتاح افزود: حاشیه‌نشینی در تهران وضعیت نامناسبی را ایجاد کرده است. امروزه شرایط به گونه‌ای است که رسیدگی به این مناطق و ایجاد زیرساخت برای آنها تبدیل به مساله‌ای حساس شده است. رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه این نهاد مسئول حاشیه شهرها نیست، عنوان کرد: در تهران، مشهد، قم و بسیاری از شهرهای بزرگ حاشیه‌ نشینی تبدیل به یک آسیب بزرگ شده است که رسیدگی به آن از توان کمیته امداد خارج است. به گزارش ایلنا، او با تاکید بر اینکه مساله حاشیه نشینی نیاز به رسیدگی و قانون ویژه‌تر دارد، اظهار کرد: چنین اتفاق نظری در سطح ملی در حال شکل ‌گیری است و امداد هم در حوزه مسئولیت خود در این مورد ایفای نقش می‌‌کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه