پذیرش مطالب حق

بعضی افراد با اینکه از هوش و استعداد کافی برخوردارند و زمینه‌های رشد و تعالی نیز برای آنان فراهم است، ولی پیشرفت چندانی ندارند. این ناکامی بیشتر به دلیل نداشتن همت و پشتکار کافی است. در مقابل، افراد بی استعدادی را می‌بینیم که با پشتکار و تلاش و پیگیری همه جانبه به بهترین موفقیت‌ها نایل می‌شوند. باری، آدمی با پشتکار می‌تواند بسیاری از ضعف‌ها و ناتوانی‌های خود را جبران کند و به پیروزی‌های عالی دست یابد. رسول گرامی اسلام(ص) در تشویق به پی گیری و تلاش می‌فرمایند:مَنْ یُدِمْ قَرْعَ الْبابِ یُوشکَ اَنْ یُفْتَحَ لَهُ.هر کس به کوفتن در ادامه دهد، در را به سوی او بگشایند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه