خشم، آتشي كشنده

خشم، قوه‌اي از قواي دروني انسان است كه اگر از حد اعتدال خارج شود، باعث شقاوت و بدبختي انسان براي هميشه مي‌شود.

خشم، سبب نابودي انسان

غضب، ايمان را نابود مي‌كند؛ همچنان كه امام علي (ع) فرموده است: «خشم ايمان را از بين مي‌برد؛ چنانكه سركه عسل را فاسد مي‌كند».

خشم، راه تسلط شيطان

شيطان از راه خشم، مي‌تواند به راحتي بر انسان مسلط شود؛ چرا كه خشم، عقل و انديشه را از بين مي‌برد و انسان مركبي براي شيطان مي‌شود. كسي كه تسليم خشم شود، در واقع تسليم لشكر شيطان شده است. امام علي (ع) از همراه شدن با اين لشكر هشدار داده و فرموده است: «از خشم بپرهيز كه خشم، لشكري بزرگ از لشكريان شيطان است».

راه‌هاي كنترل خشم

در ميان سخنان گرانبهاي اميرالمومنين (ع) راهكارهايي نيز براي كنترل خشم و غضب و رهايي از نتيجه شوم آن وجود دارد، كه به آنها اشاره مي‌كنيم. يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كنترل خشم، مطالعه زندگي كساني است كه با به كارگيري خشم خود دچار عواقب شوم آن شدند، اما كساني كه اين صفت ناپسند را كنترل كردند و بر آن فائق آمدند، به سعادت ابدي نائل شدند و مشمول رحمت الهي گشتند. يكي از راه‌هاي كنترل خشم، توجه به عاقبت و انجام به كارگيري در امور دنيايي است. امام علی (ع) در سفارش به فرزندش مي‌فرمايد: «خشم خود را فرو خور كه من جرعه‌اي شيرين‌تر و خوش‌سرانجام‌تر و لذتبخش‌تر از آن نديدم. با كسي كه با تو به خشونت رفتار كند، نرمي‌ پيشه‌گير كه به زودي در برابر تو نرم خواهد شد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه