135هزار دختر خودسرپرست در كشور

رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: در حال حاضر دو ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار داريم كه  1/71 درصد از آنها به دليل فوت همسر، 7/13 درصد به علت زنداني شدن شوهر يا ترك خانواده از سوي او و 250 هزار نفر به علت جدايي به زن سرپرست خانوار تبديل شده‌اند. 135هزار دختر نيز خودسرپرست هستند. انوشيروان محسني‌بندپي افزود: اولويت ما اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه است كه در اين جهت ترويج مشاوره ازدواج و خانواده، برگزاري آموزش‌هاي دوران عقد وآموزش‌هاي جنسي همسران را مدنظر قرار داده‌ايم. وي با بيان اينكه سه پژوهش با همكاري سازمان بهزيستي در حال انجام است، گفت: يكي از آنها، با هدف ارتقاي مهارت اجتماعي دانش‌آموزان با وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است. ما در سال‌هاي اخير در زمينه تحمل پذيرش يكديگر كار نكرده‌ايم. وي خود با اشاره به آمار اختلالات روحي و رواني در كشور اظهار كرد: در حال حاضر 4/23 درصد از جمعيت 15 تا 60 ساله دچار نوعي از اختلالات روحي و رواني هستند. خانواده يكي از حوزه‌هايي است كه بيشترين فشار رواني را به افراد تحميل مي‌كند. مرگ، طلاق، نبود سازش و وفاداري ميان زوجين از جمله عواملی است كه در افزايش فشار روحي و رواني بر افراد موثر است. در حال حاضر دو ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار داريم كه 1/71 درصد از آنها به دليل فوت همسر، 7/ 13 درصد به علت زنداني شدن شوهر يا ترك خانواده از سوي او و 250 هزار نفر به علت جدايي به زن سرپرست خانوار تبديل شده‌اند. 135 هزار دختر نيز خودسرپرست هستند. وي با بيان اينكه 80 درصد از طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي مشترك روي مي‌دهد، گفت: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها لازم است به آموزش‌هاي مهارت‌هاي زندگي بپردازند و تحمل همديگر را نهادينه كنيم و اخلاق را محور زندگي خود قرار دهيم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه