ظاهر چک‌ها یکسان می‌شود

رئیس بانک مرکزی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود نسبت به اخبار مربوط به افزایش چک‌های برگشتی واکنش نشان داد. به گزارش «آرمان» ولی ا... سیف نوشت: آمارها نشان می‌دهد روند نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌ها طی دوره پیش از راه اندازی چکاوک و پس از آن تفاوت چندانی ندارد و حتی در برخی دوره‌ها کاهش نیز یافته است. برای نمونه نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مهر سال جاری نسبت به فروردین از نظر تعداد 2/0 درصد و از نظر مبلغ سه درصد کاهش یافته است. او ادامه داده است: استاندارد سازی دسته چک‌ها در قالب سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» که تمامی چک‌ها با ظاهری یکسان و امنیت بالاتر عرضه و با ایجاد محدودیت صدور دسته چک جدید برای کسانی که از چک استفاده صحیح نکرده و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، طرح مهمی است که با جدیت توسط همکارانم در بانک مرکزی دنبال می‌شود و امیدوارم اعتماد و اعتبار بیشتر چک در کشور را باعث گردد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه