برجام نشان مقاومت و سند افتخارآميز ماست

وزير رفاه اجتماعي با بيان اينكه برجام نشان مقاومت و سند افتخارآميز ماست، گفت: برخي‌ها مي‌خواهند فضايي ايجاد كنند كه كسي از برجام دفاع نكند. علي ربيعي در تشريح ابعاد مختلف برجام افزود: برجام يك استراتژي هوشمندانه و كاملا موثر سه بعدي در بهترين زمان ممكن بود؛ به‌طوري كه برنامه‌هاي جنگ افروزانه اسرائيل براي انزواي سياسي ايران را خنثي كرد، از سقوط، انحطاط و انزواي اقتصادي كشور جلوگيري كرد و زمينه نجات، احيا و خيزش اقتصادي كشور را فراهم كرد و در دوران اهميت بي‌سابقه ايران، امكان ايفاي نقش موثر تاريخي و تعيين‌كننده منطقه‌اي را فراهم كرد. وي با تاكيد بر اينكه امسال سال شكوفايي اقتصاد و بهره‌گيري از دستاوردهاي برجام است، افزود: بعد از يك رقمي شدن نرخ تورم، دستيابي به نرخ رشد4/7درصدي در اقتصاد و خروج از ركود عميق دستاوردهاي بزرگي است. او در پاسخ به كساني كه رشد اقتصادي 4/7 درصدي را ناملموس مي‌خوانند، گفت: شرايط ما همانند صف طولاني خودروهايي است كه مدت زيادي پشت چراغ قرمز مانده‌اند و با سبز شدن چراغ حتي با عبور سريع و مسير سبز طولاني، همه همزمان فرصت عبور را تجربه نمي‌كنند، اما مسير از بن بست خارج شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه