عيادت و سوغات بی‌توقع

اگر به عيادت بيمار، يا هديه و سوغات، جنبه الهی‏بدهيم و آن را به حساب خدا بگذاريم، هم پاداش بيشتری می‏بريم، هم‏به ترويج اين گونه سنتهای اسلامی در اخلاق معاشرت، كمك كرده‏ايم. با اين حساب، نبايد در دادن هديه و بردن سوغات يا رفتن به‏عيادت بيمار، حساب عوض و جايگزين آن را كرد. گلايه از اينكه چراما كه به عيادتش رفتيم، او به عيادت ما نيامد، كم ظرفيتی است، يا اگركسی هنگام بيماری‏تان از شما عيادت نكرد، شما «مقابله به مثل‏» نكنيد وكريم و بزرگوار باشيد. رسول اكرم(ص) فرموده است: به عيادت كسی برو كه از تو عيادت نكرده است و برای كسی هديه‏ببر كه برای تو هديه و سوغات نياورده است. و... اخلاص و وسعت نظر و بزرگ‏منشی، از همين جاها شناخته‏می‏شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه