صندلی خالی آیت‌ا...

كورش الماسي*

یقینا نظرات گوناگون در مورد اینکه چه فردی شایستگی دارد بر صندلی ریاست تشخیص مصلحت نظام تکیه زند، وجود دارد. به باور نگارنده، یگانه معیار گزینش جانشین برای سیاستمدارترین معاصر ایران، باید منافع و امنیت حال و آینده ملی، نظام و کشور باشد. رمز ثبات و پایداری امور در کشور، نه برتری، دانایی، زیرکی یا اقتدار یک جناح بر دیگر جناح‌ها بوده است و خواهد بود، بلکه در تعادلی است که میان جناح‌های گوناگون با اندیشه‌ها، راهکارها و راهبردهای متفاوت وجود دارد. می‌توان گفت هیچ سیاست‌ورز شناخته‌شده‌ای که مورد اجماع همه جناح‌ها باشد در عرصه سیاسی کشور وجود ندارد. هر کاندیدایی که برای ریاست تشخیص مصلحت نظام برگزیده شود در معرض نقدهای جناح‌های گوناگون قرار خواهد گرفت. توانایی و ویژگی بزرگان در تشخیص مصلحت نظام، منافع و امنیت ملی، ورای مصلحت جناح‌های گوناگون عرصه سیاسی است. حدود شش یا هفت سال پیش مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با سفرای ایران که عازم ماموریت به کشورهای محل خدمت خود بودند، توصیه‌ای فرمودند: «نباید دچار خطای تشخیص شد». به باور نگارنده، این عبارت دارای مضمونی بسیار عمیق است و کاربردی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی دارد. به عبارتی تشخیص صحیح امور پیرامون، شرط لازم و ضروری بقای تمامی موجودات زنده ازجمله انسان و به‌ویژه در امور سیاسی است. بنیادی‌ترین و شاید یگانه عامل ثبات و پایداری نظام، تعادل میان جناح‌ها و نیروهای سیاسی تاثیرگذار و متنفذ در عرصه سیاسی کشور است. صرف‌نظر از نظرات گوناگون در مورد مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی، یک امر را نمی‌توان انکار کرد، اینکه آن بزرگوار نقشی متعادل‌کننده میان جناح‌ها و نیروهای گوناگون عرصه سیاسی داشت. بنابراین به صلاح نظام و کشور است که بزرگان و متنفذان، فردی را جانشین مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی کنند که توانایی برقراری تعادل میان جناح‌های گوناگون عرصه سیاسی را داشته باشد. بنا به فرموده حکیمانه مقام معظم رهبری، خطای تشخیص خواهد بود اگر فردی که از توانایی و تجربه لازم برخوردار نیست، نزد جناح‌های گوناگون مقبولیت چندانی ندارد و نیز از دانش و اراده برای ایجاد تعادل میان جناح‌های متنفذ برخوردار نیست، بر مسند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گمارده شود. افراد متعددی شایستگی جلوس بر صندلی تشخیص مصلحت نظام را دارند، اما حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، با در نظر گرفتن همه جوانب عرصه سیاسی، سودمندترین و کارآمدترین گزینه برای نظام، منافع و امنیت ملی به عنوان جانشینی مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی است. در صورتی که فردی جایگزین مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی شود که به هر دلیلی توانایی، اراده، خواست و... را برای تداوم تعادل میان جناح‌ها و نیرو‌های گوناگون و بعضا متخاصم در عرصه سیاسی نداشته باشد، بدون تردید نظام، منافع و امنیت ملی در معرض آینده‌ای نامعلوم قرار خواهد گرفت. از این‌رو، در راستای ثبات و پایداری نظام، منافع و امنیت ملی بسیار ضروری است که بزرگان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بر مبنای دید کلان و ژرف‌نگری، فردی را به عنوان جانشین مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی برگزینند که توانایی، اراده و خواست حفظ و تداوم تعادل میان بازیگران متنفذ عرصه سیاسی را داشته باشد. هنر بزرگان حکمت مبتنی بر خرد ژرف و وسیع است. با در نظر گرفتن مجموع شرایط داخلی و خارجی، حکمت حکم می‌کند که بزرگان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، ناطق‌نوری را جانشین مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی کنند. تجربه‌ گران و پرهزینه رئیس دولت‌های نهم و دهم گواهی تلخ است بر اینکه افرادی از جنس آقایان ناطق‌نوری، روحانی، حسن خمینی و... برای پایداری و ثبات نظام، منافع و امنیت ملی سودمندتر هستند.

* روزنامه‌نگار

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه