برداشت‌های اشتباه از عزت نفس

برخی، تکبر و خودپسندی را با عزت نفس اشتباه می‌گیرند. در عزت نفس، انسان به دنبال کسب فضیلت‌هایی است که او را بزرگ می‌سازد. شخص با عزت، احترام دیگران را در حد لازم و بالاتر از معمول نگه می‌دارد. ولی افراد متکبر، نزد دیگران حقیر می‌شوند؛ زیرا خود را به ناحق همواره برتر از دیگران می‌شمارند. برخی دیگر به نام عزت نفس، از ابهام‌ها و پرسش‌های علمی خود سرباز می‌زنند و تصور می‌کنند با پرس وجوی علمی، ضعف دانسته‌های آنان آشکار می‌شود و نزد دیگران کوچک خواهند شد. در حالی که اعتراف به ندانستن، نشانه کرامت نفس است و سعی بر کسب دانش، کرامت والاتری است؛ زیرا با نپرسیدن، آدمی در نادانی باقی می‌ماند و از ارزش او کاسته می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه