حمایت ییلدریم از تغییر نظام سیاسی ترکیه

نخست وزیر ترکیه طی سخنانی ضمن حمایت از طرح تغییر نظام سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تاکید کرد که آنکارا تنها باید یک رهبر داشته باشد.به گزارش مهر به نقل از حریت، «بنعالی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه با تاکید بر اهمیت تغییر نظام سیاسی این کشور به نظام ریاست جمهوری گفت که سیستم پارلمانی نمی تواند با انتخاب مستقیم رئیس جمهور همچنان دوام داشته باشد.«ییلدریم» در توضیح چرایی این سخن خود گفت: دو ناخدا نمی توانند همزمان پشت یک سکان قرار بگیرند.وی همچنین تغییرات قانون اساسی این کشور که در سال ۲۰۰۷ و با انجام همه پرسی عمومی در این کشور صورت گرفت را مقدمه ای برای تغییر نظامی سیاسی ترکیه به نظام مبتنی بر ریاست جمهوری دانست و گفت: آن زمان شرایط ایجاب می کرد که چنین کاری صورت بگیرد. امروز ما به دنبال تکمیل بخش مفقود ادامه تغییرات آن زمان هستیم. اگر این کار را انجام ندهیم، چه پیش خواهد آمد؟ رهبری دوگانه نظام سیاسی ادامه خواهد یافت.نخست وزیر ترکیه همچنین افزود: در یک سو، یک نظام پارلمانی قدرتمند خواهیم داشت و از سوی دیگر رئیس جمهوری که مردم وی را انتخاب می کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه