احترام به معلمان

آموزگار؛ مقدس ترین واژه ای است که شنیدن آن، مهر، محبت و دانایی را در ذهن انسان تداعی می‌کند. آموزگار با پیام خود، دل‌های مرده را حیات می‌بخشد و آنان را از تاریکستان جهل و نادانی به سرزمین آباد و نورانی دانش رهنمون می‌سازد. به راستی، آموزگاران، ادامه دهندگان راه پیامبران اند که روزنه‌های دانش را به سوی دانش پژوهان می‌گشایند. خود مانند شمع می‌سوزند تا در پرتو روشنایی آنان، دیگران راه هدایت را بپیمایند. اگر امروز، پرده‌های جهل و تاریکی دریده شده و انسان به پیشرفت‌های جدید دست یافته است، همه و همه، در سایه زحمت‌های طاقت فرسای آموزگاران است. پیامبر اسلام می‌فرمایند: وَقِّرُوا مَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ العِلْمَ وَ وَقِّرُوا مَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْم. به کسانی که از آنان علم می‌آموزید، و نیز به معلمان پیشین خود احترام گذارید.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه