خطر شیوع ایدز با رواج روانگردان‌ها

همزمان با انتشار این اظهارنظر که شیوع عفونت ویروس ایدز در جمعیت عمومی کشور هنوز زیر یک درصد است، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نیازمند واکنشی تخصصی در برخورد با پدیده‌های اجتماعی هستیم، زیرا با نگاه کهنه و دیروز نمی‌توان به استقبال آینده رفت. جای تاسف دارد که این روزها اعتیاد در میان برخی جوانان ریشه دوانده و انواع مخدرهای صنعتی به راحتی در دسترس آنهاست. از سوی دیگر، سن ازدواج هم بالا رفته و استفاده نامناسب از فضای مجازی نیز بر عملکرد مثبت آن غلبه یافته است، به گونه ای که همگی این عوامل دست به دست هم داده تا جوانان هر لحظه امکان سقوط برایشان مهیا باشد، چرا که به گفته کارشناسان انحرافات اخلاقی در سایه رونگردان‌ها اوج می‌گیرد و به این ترتیب خطر شیوع عمومی بیماری ایدز نیز در حال افزایش است. بنابراین باید بیشتر از پیش متولیان امر مجموعه این عوامل را در نظر بگیرند و نگذارند که آسیب‌های اجتماعی در جامعه فزونی یابد، چراکه در غیر این صورت دولت باید هزینه‌های بیشتری را صرف عواقب و تبعات آنها کند که در پاره ای موارد هم دیگر سودی ندارد. روز گذشته رئیس مرکز تحقیقات ایدز عنوان کرد: شیوع عفونت ویروس ایدز در جمعیت عمومی کشور هنوز زیر یک درصد است، اما با رواج و افزایش مصرف روانگردان‌ها و گسترش انتقال جنسی، خطر افزایش شیوع ویروس ایدز به بالای یک درصد جمعیت بسیار جدی است. مینو محرز بیان کرد: انتقال ویروس ایدز به سمت انتقال جنسی رفته است. مساله مهم این است که جوانان نسبت به این موضوع آگاهی کافی ندارند، آموزش و پرورش، رسانه‌‌ها و خانواده‌‌ها آموزش چندانی درباره روش انتقال جنسی ایدز به جوانان نمی‌دهند و به طور طبیعی وقتی آموزش نباشد، خیلی زود جوانان به سمت آسیب‌های اجتماعی و بی‌بندوباری‌ها می‌‌روند. این فوق تخصص بیماری‌های عفونی درباره راهکار کنترل ایدز توضیح داد: راه اول ترویج خویشتنداری تا قبل از ازدواج است، دوم این است که اگر افرادی نمی‌توانند خویشتندار باشند، حداقل نسبت به شریک جنسی خود وفادار باشند و سوم این است که اگر هیچ‌کدام از این مراحل انجام نشد، حداقل وسیله پیشگیری از انتقال ویروس در اختیار جوانان باشد. محرز هشدار داد: اخیرا مصرف مواد روانگردان هم به این معضل اضافه شده و خیلی مشکل‌ ساز شده است. واقعیت این است که افزایش مصرف مواد روانگردان به طور جدی عامل افزایش انتقال ویروس ایدز خواهد بود. به گزارش ایرنا، او اظهار کرد: باید برای پیشگیری از انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی برنامه داشته باشیم، به ویژه اینکه استفاده از مواد روانگردان باعث افزایش خطر انتقال ایدز از طریق روابط جنسی می‌شود و هنوز بسیاری از جوانان در مورد این خطر بزرگ اطلاعات کافی ندارند.

نگرش مثبت 9/27درصد جمعیت به مواد مخدر

«نیازمند واکنشی تخصصی در برخورد با پدیده‌های اجتماعی هستیم، زیرا با نگاه کهنه و دیروز نمی‌توان به استقبال آینده رفت.» این اظهارنظر روز گذشته توسط مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شد. حمید صرامی راس آسیب‌های اجتماعی را یک مثلث سه ضلعی شامل اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی و مباحث سوء اخلاقی و روابط سوء جنسی دانست و گفت: دشمنان برای ترویج این سه آسیب جدی از ابزارهایی همچون برخی شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌‌های ماهواره ‌ای و بیش از 100 شبکه پورنوگرافی قابل دسترس در سطح کشور استفاده می‌‌کنند. او ادامه داد: در استان اصفهان در دو قرن اخیر بیش از 360 تن از انواع مواد مخدر، مواد محرک و مواد توهم‌زا توسط دستگاه قضائی و نیروی انتظامی ضبط شده است، اما آخرین نتایج تحقیقات در استان بیانگر این است که وضعیت شیوع مصرف مواد در جمعیت عمومی استان با مقداری رشد همراه بوده است. صرامی در مورد نگرش طرح توانمندسازی اظهار کرد: در حالی که 9/27 درصد جمعیت عمومی کشور به مواد نگرش مثبت دارند، این عدد در استان اصفهان 4/23 درصد و از میانگین کشور پایین‌تر است. بنابراین باید به صورتی عمل کرد که نوجوانان و جوانان در سلسله آموزش‌های ارتقای توانمندی اجتماعی و روانی نگرشی منفی نسبت به مواد پیدا کنند. به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار کرد: آمارها نشان داده که 55 درصد از پدران و مادران بعد از گذشت سه تا پنج سال از اعتیاد فرزندان خود مطلع می‌شوند. تنها آموزش و پرورش در رابطه با اعتیاد دانش‌آموزان مقصر نیست، چرا که والد بسیاری از این دانش‌آموز معتاد بوده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه