شورایاری، کار دل یا کار گل؟

محمدرضا طالبی‌نژاد*

 

 

رسول خادم رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران، علاوه بر اینکه مرد جدی، باهمت و وقت گذاری برای شورایاری‌ها بود، گاهی در مباحث و نشست‌ها هم از عبارات و اصطلاحات متفاوتی استفاده می‌کرد. یادم هست که یک روز در یکی از جلسات که تنی چند از همکاران ستاد از سختی، خستگی و بی‌پایانی کار در حوزه شورایاری‌ها، شکوه داشتند، ایشان اشاره کردند که کار شورایاری کار گل است و تمامی ندارد، نه به این معنا که کاری بی‌ارزش است بلکه از این جهت که با این همه کار، چیزی هم دیده نشود و از آدم‌های اطو کشیده کار و اثر چندانی برنیاید، در همان بحث و گفت‌وگو اشاره شد که البته کار دراین حوزه لذت بخش بوده و کار دل هم هست. حالا بعد از گذشت نزدیک به 2 دهه از تشکیل و فعالیت شورایاری‌ها می‌توان سوال کرد که آیا کار برای توسعه و نهادینه شدن مشارکت‌های مردمی محله محور و تقویت جایگاه نهاد شورایاری و همچنین کار و خدمتی که شورایاری‌ها در محلات انجام می‌دهند کار گل است یا کار دل؟ یا هم گل است و هم دل؟ در پاسخ به سوال مذکور باید اشاره شود که: ازباب اینکه کار در حوزه شورایاری اگر جدی، دلسوزانه و باورمندانه باشد، تمامی ندارد و مملو از سختی و مشکل و خستگی است کار گل است، همچنانکه چون شور و شوق خدمت به خلق درگستره 352 محله و جلب رضایت و خشنودی خدا و انسان‌ها را دربر دارد کار دل هم هست. درسطح محله هم چنانچه اعضای شورایاری از وقت، امکانات، توان و آبروی خود صادقانه و خالصانه برای مردم محله مایه بگذارند وقدم بردارند درست است که همراه با سختی، مرارت، کارشکنی و حتی توهین و تهمت‌هایی هم خواهدبود(گل) اما شیرینی و حلاوت وصف ناشدنی همراه با رضایتمندی درونی به همراه خواهد داشت (دل) مسیر کار در شورایاری چه در سطح سازمانی و مسئولیت اداری این حوزه و چه در سطح محلات سخت وصعب و همراه با دردسرهای فراوان و پر از گل است و انسان‌های سختکوش خستگی ناپذیر، همراه واقعی و دل بزرگ نیاز دارد، دلی که به عشق خدمت و گره‌گشایی از شهر، منطقه و محله، ایمان و باور به کارش داشته باشد و از ناملایمات و مشکلات نهراسید و برای این کار ارزش قائل باشد. عافیت‌طلبان کوتاه‌نگری که کار در حوزه شورایاری‌ها را و خدمت در شورایاری محله را طعمه‌ای برای پست و مقام و منزلت سیاسی یا مادی و فخرفروشی و منت‌گذاری بدانند به‌طور حتم، به غیراز منافع ذکر شده، بقیه کار شورایاری را بی‌ارزش دانسته، نه تحمل گل شورایاری را دارند و نه دلی در گرو آن خواهند نهاد. امروز بیش از هر زمان دیگر شورایاری نیازمند مردان و زنانی است که طاقت بردوش گرفتن بار سنگین خدمت و کار فراوان بی‌مزد و مواجب مادی که به تعبیری «کار گل» است را داشته باشند و به موازات آن دلی پرشور و قلبی تپنده برای خدمت و از خود گذشتگی برای تعالی و توسعه شهر و محله داشته باشند. در طول 4 دوره گذشته در مجموعه شورایاری‌ها، کم نبودند افرادی که با جان و دل، بار سخت و گل شورایاری را خالصانه بر دوش کشیدند. به‌نظرشما مخاطب فرهیخته، کار شورایاری کار دل است یا گل یا هردو؟ برای دوره پنجم شورایاری‌ها، به کار گل نیازمندیم یا کار دل یا هردو؟

* دکترای جامعه‌شناسی

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه