حاکم شدن دموکراسی نیاز به صبوری دارد

دبیرکل حزب مردمسالاری، گفت: کار سیاسی و حاکم شدن دموکراسی نیاز به صبوری دارد و باید تحمل کرد، همیشه نباید منتظر پیروزی‌های بزرگ بود باید تحمل کرد؛ قطعا در چارچوب تشکیلات، سازمان‌دهی و عملکرد خوب پیروزی به دست خواهد آمد. مصطفی کواکبیان اظهارکرد: نهادهای مدنی دنیا موفق بودند چون با خرد جمعی این کارها را پیش بردند و نهادهای مدنی مشروعیت کامل‌تری نسبت به نهادهای اجرایی دارند. وی افزود: برای قانونمند کردن و روشن کردن جایگاه شورایاری‌ها در مجلس بیشترین تلاش را انجام دادیم ولی به دلایل متعدد و از جمله عدم همراهی رئیس مجلس، قانون شورایاری‌ها به سرانجام نرسید. کواکبیان یادآور شد: از بازرسی کل کشور تعجب می‌کنم که بعد از چهار دوره برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، نامه نوشته و در این خصوص بحث‌هایی را مطرح کرده است. نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها حمایت کرد و وزیر کشور گفت شورایاری‌ها در ۴ دوره قبلی برگزار شده و این دوره هم باید برگزار شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه