ترامپ رئیس‌جمهور غیرمتعارف است

یک تحلیلگر اصلاح‌طلب گفت: برجام آن‌طور که می‌خواستیم نتیجه نداد؛ بخشی از علت آن خود ما بودیم و ترامپ ضربه آخر را به برجام زد. وی گفت: اشکال ما این است که فقط منافع خود را می‌بینیم، در حالی که کشورهای دیگر منطقه هم منافع دارند. ما هم منافعی داریم، باید منافع همه را ببینیم تا بتوانیم به یک نقطه بهینه برسیم. محسن میردامادی اظهارکرد: ترامپ هم در آمریکا از نظر همه یک رئیس‌جمهور غیرمتعارف است و نه فقط در قبال ما بلکه در قبال اکثر کشور‌ها رفتارش غیرمتعارف است؛ اما می‌خواهم بگویم اگر ریاست جمهوری اوباما هم ادامه پیدا می‌کرد ما از منافع برجام، با توجه به سیاست خارجی‌ای که در پیش گرفته بودیم، بهره‌مند نمی‌شدیم. وی افزود: تعبیر من از مذاکره‌ای که ترامپ می‌گوید، بیشتر میز محاکمه است. مذاکره آن چیزی که در روابط دیپلماسی معمول گفته می‌شود، این نیست. مذاکره شرایط برابر و محترمانه دارد. از این مسیری که نمی‌دانیم آینده‌اش چه خواهد شد دوری کنیم. میردامادی گفت: برای حل بحرانی که دچارش شدیم نباید دنبال راه حل کوتاه‌مدت باشیم. نقطه مثبت و قوت ما این است که در این ماجرا دنیا مارا جنگ‌طلب نمی‌داند، بلکه بیشتر آمریکا است که رنگ و بوی نظامی به بحران داده است. وی ابراز عقیده کرد: چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نباید هیچ چیزی را حیثیتی کرد که نتوان تغییرش داد. اشکال آنجا بود که ما یک مسأله سیاست خارجی را حیثیتی کردیم. میردامادی گفت: مذاکره هم همین‌طور است. نباید کاری کنیم که انگار مذاکره مساله حیثیتی است. باید چارچوبی را برای مذاکره تعریف کرد. در چنین شرایطی دیپلماسی پنهان می‌تواند نتیجه دهد. باید راه‌های مختلف را باز کنیم تا یکی از آن‌ها جواب دهد. خیلی از کارهایمان متعارف نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه