مسئولیت‌پذیر باشید

قبول مسئولیت‌های زندگی یک باید است؛ الزام و باید مهمی که شما را بهتر در مسیر رسیدن به اهدافتان در زندگی قرار می‌دهد. همواره به یاد داشته باشید که دیگران را به‌خاطر اتفاقات بدی که در زندگی‌تان رخ می‌دهد سرزنش نکنید و آنها را مقصر ندانید. انگشت سرزنش خود را به سوی خانواده، دوستان، کارفرما و یا وضعیت بد اقتصادی نشانه نگیرید. خوبی و بدی موجود در زندگی مستقیما به عملکرد فردی شما بستگی دارد. آنچه اتفاق می‌افتد در اغلب موارد محصول تصمیم‌گیری‌های شما نسبت به چالش‌های زندگی است. زمانی‌که مسئولیت این موارد را پذیرفتید، آنگاه می‌توانید انتظار ایجاد تغییرات شگرفی را در زندگی خود داشته باشید. باید تصمیم بگیریم که خودمان اوضاع و احوال پیرامونمان را تغییر دهیم. با این روش می‌توانیم خیلی موثرتر عمل کنیم. پس برای ایجاد تغییرات بهتر و موثرتر همواره باید مسائل را بهتر رصد و ارزیابی کرده و با آگاهی و نیز مشورت از افراد خبره تصمیمات مطلوب‌تر بگیریم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه