مراسم افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ

عکس: حميد وکيلي

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه