مخالفت با کاهش سقف مهریه تا 14 سکه

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در قانون سقف مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده و در صورت استطاعت مالی مرد باید مهریه بیشتر از آن را پرداخت کند و اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد قسط بندی و بحث تعدیل مهریه مطرح می شود. به گزارش ایسنا، سیده فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: در قرآن آمده است مهریه هدیه‌ای برای زنان است و مرد باید آن را به زن پرداخت کند. البته صحبت‌هایی در مجلس مبنی بر محدود شدن مهریه تا سقف ۱۴ سکه مطرح شد و با این موضوع مخالفت گردید، زیرا نمی‌توان بدون اعطای ضمانت دیگری مهریه را برای بانوان محدود کرد.سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه محدود شدن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مطلوب است و درباره ازدواج‌های فضای مجازی گفت: ضمانت اجرای ازدواج های فضای مجازی برای ما جای سوال است زیرا شناخت به‌صورت حقیقی اتفاق نمی افتد و اگر بدون شناخت و تحقیق باشد مشکل ایجاد کند. باید شناخت در فضای حقیقی اتفاق بیفتد، اعتمادسازی، شناخت و اخلاق در ازدواج اهمیت دارد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه