مشکلات توزیع متادون در داروخانه‌ها

موضوع توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها مدتی است که نگرانی‌هایی را برای درمانگران اعتیاد ایجاد کرده است. منشأ این نگرانی‌ها، دو روایت متفاوت درباره نحوه اجرایی شدن این تصمیم است.به گزارش ایرنا، در مسأله توزیع متادون از طریق داروخانه‌ها روایت نخست مبتنی بر این است که متادون به‌جای اینکه از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار مراکز درمان نگهدارنده (MMT) قرار داده شود، از طریق داروخانه‌های منتخب بین مراکز توزیع شود. اما روایت دوم حاکی از این است که متادون از طریق داروخانه‌ها در اختیار بیماران قرار داده شود. بیشتر درمانگران حوزه اعتیاد با روایت اول مشکل خاصی ندارند هرچند انتقاداتی را بر آن وارد می‌دانند، اما روایت دوم را غیرکارشناسی می‌دانند و معتقدند که اگر چنین تصمیمی اجرایی شود، هم بیماران، هم مراکز درمان نگهدارنده و هم نظام سلامت متضرر خواهد شد و با آن به‌شدت مخالف هستند.محمد بینازاده، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد در این باره می‌گوید: برای تحلیل این موضوع فارغ از اینکه روایت اول درست باشد یا روایت دوم، نخست باید مشخص شود این تغییر و تحول در پاسخ به کدام نیاز سیستم بهداشت و درمان کشور است؟ شواهد و نوع عملکرد مسئولان حکایت از آن دارد که نگرانی اصلی آنها، نشت متادون از مراکز MMT است.محمدرضا جلالی، مسئول روابط عمومی انجمن درمانگران استان تهران نیز می‌افزاید: گویا برخی از مسئولان مشکل اصلی جامعه را نه معضل اعتیاد و کاهش آسیب‌های آن، بلکه وجود مقداری متادون در بازار غیرقانونی می‌دانند و دنبال این هستند که راهکارهایی برای کنترل آن پیدا کنند.حمید جمعه‌پور، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر توضیح می‌دهد: کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکنون هیچ ‌مصوبه‌ای درباره عرضه متادون از طریق داروخانه‌ها به بیماران نداشته و این موضوع در دستور کار کمیته نبوده است. بنابراین روایت دوم اصلا موضوعیت ندارد و در دستور کار نیست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه