بچه با موبايلش به دنيا اومد!

طرح: فیروزه مظفری

بچه با موبايلش به دنيا اومد!

گسترش استفاده از موبايل و تبلت در ميان کودکان ،

به سنين زير دو سال رسيده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه