زمینه مشارکت حداکثری فراهم شود

سیدمحمود میرلوحی*

مردم در مقاطع مختلف از برخی اقدامات در حوزه‌های مختلف نارضایتی‌هایی داشته‌اند و این نارضایتی‌های صرفا به شرایط فعلی تعلق ندارد. در اعتراضات دی ماه 96 که تا حدی در مرداد نیز 97 تکرار شد همه بحث این بود که همه دستگاه‌ها و بخش‌ها بپذیرند که باید صدای مردم را بشوند. تفاوتی هم میان اصولگرایان، اصلاح‌طلبان نیست. در این راستا بزرگان کشور نیز معتقدند که خطاب این اعتراضات همه بودند و هر کسی باید ببیند کدام بخش از اعتراضات متوجه عملکرد اوست. هر کسی بگوید من نبودم و دیگری را نشان دهد یعنی فرافکنی کرده و از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کند. این در حالی است که آن حوادث تنها 7ماه پس از 29 اردیبهشت و حضور پرشور مردم در انتخابات رخ داد که پیام مردم را در داخل و خارج از کشور طنین‌انداز کرد. با این حال اکنون بخشی تلاش می‌کند که به مردم بگوید مسائل شما از صندوق رای حل نمی‌شود؛ باید کسان دیگری را ببینید و حتی اگر 25 تا 30 میلیون نیز در انتخابات حاضر شوید و با این حضور پیام واضح خود را بدهید این پیام شنیده نخواهد شد و ممکن است تصمیمات در اتاق‌های دربسته اتخاذ شود. این مساله تاجایی پیش رفت که هم دولت مورد نقد قرار گرفت و هم جریان اصلاحات که مردم را به این انتخاب دعوت کرد. اکنون نیز به‌نظر می‌رسد که اتفاق مهمی نیفتاده و همانطور که شاهد بودیم اخیرا آقای کدخدایی گفته ما فرش قرمز برای کسی پهن نکردیم. منظور از این سخن نه تنها بخش خاکستری جامعه بلکه برای جریان اصلاحات بوده که خود عملا مدیریت فضای سیاسی انتخابات را بر عهده گرفته و اینهمه مشارکت حداکثری را رقم زده است. زمانی که اینگونه نگاه‌ها وجود دارد برای رئیس دولت اصلاحات و جریان اصلاحات دغدغه ایجاد می‌شود. با شرایطی که کشور در آن قرار دارد و مزاحمت‌ها و فشارهای ترامپ و گروه B تنها ابزار و فرصتی که داریم این است که سرمایه‌های اجتماعی کشور را به میدان بیاوریم تا مشارکت حداکثری رخ دهد، کشورمان در دنیا دیده شود و امنیت ملی مثل سال‌های 92، 94 و 96 ارتقا پیدا کند. لذا تاکید اصلاح‌طلبان همواره بر مساله مشارکت حداکثری است و با توجه به تجاربی که از 3 انتخابات اخیر داریم، این مهم جز با حضور گسترده مردم به‌خصوص رای‌های خاکستری مسیر نخواهد شد. دلیل و سندی نیز وجود ندارد که تاکنون رای‌های خاکستری جامعه با 10، 15 درصد رای جریان اصولگرایی هم راستا شده باشد. گرچه عکس این قضیه صادق است. بنابراین می‌توان گفت که هم رای اصولگرایان ریزش داشته و هم رای اصلاح‌طلبان، اما آنطور که برخی از چهره‌های اصولگرا گفته‌اند که رویش دیده می‌شود، چنین چیزی دیده نشده است. از این رو اصلاح‌طلبان معتقدند تا فرصت هست همه بخش‌ها و مسئولان باید تلاش کنند که جاذبه‌ها و کشش برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای افرایش یابد تا رفع دغدغه شود. چرا که اگر یخ عدم مشارکت و حضور مردم شکل بگیرد ذوب کردن آن ساده نخواهد بود.

* فعال سیاسی اصلاح‌طلب

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه