عدم توازن فرهنگی!

فرزاد موتمن*

درحالي‌كه تيراژ كتاب بين 300 تا 700جلد در نوسان است و برخی از روزنامه‌ها ديگر چندان خواننده‌اى ندارند و فقط منتشر مي‌شوند تا باشند، يعنى در زمانه‌اى كه جامعه تصميم گرفته كه چندان نیازی به اطلاعات ندارد، در فاصله بين خيابان كريمخان تا جمهورى اسلامی در شهر تهران، هر ساختمانی كه فكرش را كنيد تبديل به «کافه كتاب» شده و بسيارى از ساختمان‌هاى قديمى و ازكارافتاده و انباري‌ها، تبديل به سالن‌هاى كوچك تئاتر شده‌اند؛ پديده‌اى كه در جامعه به‌طور طبيعى بايد پديده‌اى «زيرزمينى» تلقى شود، با اجراى حدود صدوبيست نمايش در هر شب، تبديل به «بدنه» شده است. مهمترين ويژگى جامعه ما از ديرباز اين بوده كه «ناموزون» و «مركب» است، اما اين پديده در سال‌هاى اخير ابعادى غيرواقعى پيدا كرده است. نمونه‌اش همين «كافه كتاب»ها و تئاترها هستند كه در واقع دارند جاى خالى شادمانى و سرزندگى و زندگى شبانه را پرمي‌كنند، اما مشكل وقتى عیان می‌شود كه از سالن تئاتر يا كافه‌اى قدم به روزمر‌گى كند و ملاحظه‌كار هميشگى خيابان مي‌گذارى و واقعيت عبوس و دوست‌نداشتنى، ناگهان تو را به خود مي‌آورد و دوباره به‌ياد مي‌آورى كه واقعیت چیست! تا وقتى كه بين فضاهایى كه براى خوشايند خودمان مي‌سازيم و جامعه واقعى اطراف‌مان، ارتباط ارگانيكى وجود نداشته باشد، اين فضاها مجازى هستند و هيچ تاثيرى بر واقعيت زندگى اطراف نمي‌گذارد.

* کارگردان سینما

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه