تندگويان : ما مقصر هستيم!

معاون سابق وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حادثه شیراز تصریح دارد بی‌توجهی به موضوعات فرهنگی و برخورد سلبی با آن،  جای فضای گفتمان را گرفته است

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه