• شماره 3944 -
  • ۱۴۰۱ يکشنبه ۵ تير
تیتر خبرهای این صفحه

7 نکته در آغاز راه رئيس جديد

تغيير و تحول در هر دستگاه و ارگاني، فرصتي فراهم ميکند تا مسائل مهم آن دستگاه مرور و نکات ضروري با رياست ارشد آن مجموعه در ميان گذاشته شود.

شايد خيلي مرسوم نباشد که با مسئولان دستگاههاي امنيتي در رسانهها سخن گفته شود اما به بهانه تغيير و تحولات مديريتي در سازمان اطلاعات سپاه، قصد دارم نکاتي را همين ابتداي مسير، با رئيس جديد سازمان در ميان بگذارم؛ به اين اميد که مورد توجه قرار گرفته و باز شدن باب چنين نوشته هايي براي کشور همراه با خير و برکت باشد.

1. کشور پهناور ما در ميان مردمش به امنيتش شناخته ميشود. در کوچه و بازار هرگاه که مشکلي بروز پيدا ميکند، با اشاره به ناامنيها در منطقه و کشورهاي پيراموني، اين دلخوشي مطرح است که: لااقل امنيت داريم. اين به راستي دلخوشي کوچکي نيست. در واقع نعمتي است همچون سلامتي براي انسان که وقتي از دست ميرود تازه قدرش دانسته ميشود. با اين حال به نظر ميرسد بدخواهان اين آب و خاک، ضربه به اين نعمت را در دستور کار خود قرار دادهاند و مي خواهند کشور را ناامن کنند. اين ناامني صرفا به يک يا چند عمليات تروريستي خاص محدود نشده و اساسا روح و روان شهروندان در معرض اين هدفگذاري قرار گرفته است.

2. امنيت تنها مفهومي تکبعدي نيست که به خرابکاري هاي دشمنان محدود شود، بلکه وجوه مختلفي داشته و در شکلهاي مختلف قابل تفسير و تحليل است. به عنوان نمونه، گسترش زورگيري، سرقت و موبايل قاپي در سطح شهر که ريشههاي اقتصادي هم دارد روح و روان مردم را آزار ميدهد و به احساس ناامني دامن ميزند. تاثير صاحبان تريبونهايي که براي مردم خط و نشان ميکشند يا مردم را از هرگونه اصلاح نااميد ميکنند، هم کمتر از خشونتهايي که در سطح جامعه ميشود، نيست.

3. منع رسانهها و تحليگران از پرداختن به موضوعات، با اين تصور که به مشکلات در جامعه دامن زده نشود، تأثيري در ايجاد امنيت رواني در جامعه ندارد. تصور کنيد براي جلوگيري از بزرگنمايي بزهکاري ها در جامعه دستور داده شود فيلمهاي سرقت دوربين هاي مداربسته از خبرگزاريها حذف شود؛ خب، با سرقتها و بزههايي که مردم هرروز با چشم خود در جامعه ميبينند و براي هم تعريف ميکنند، چه کنيم؟ در نتيجه به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشيد. مشکلات را ريشهاي و اصولي حل کنيد.

4- نفوذ و رخنه در مراکز نظام يکي از مهمترين دغدغههاي اين سالهاي اخير کشور بوده است. ميخواهم راهنماييتان کنم و برخي نشانههاي نفوذي ها را برايتان بنويسم:

الف- عموما دوآتشهتر از مسئولان ارشد نظام هستند و طوري جلوه ميدهند که گويي از رهبري هم انقلابيتر، جلوتر و پيشگامتر هستند.

ب- زبان تندي در بيان مسائل دارند و ابايي از اتهامزني به اين و آن هم ندارند.

ج- از دو تکه کردن جامعه با برچسبزني پرهيز نميکنند و به هر بهانه ميکوشند برخي را ضد انقلاب جلوه دهند يا عدهاي را از زير چتر انقلاب به بيرون هدايت کنند و خلاصه آنکه ورد کلامشان حذف و طرد و حبس است.

مراقب اين دوستنمايان به ظاهر سوپرانقلابي باشيد.

 5- فعالان سياسي، رسانهاي و مدني دلسوزان اين آب و خاک هستند؛ اگر نقدي مينويسند و پيشنهادي ميکنند با نگاه خيرخواهانه ببينيد و دست منتقد صريحالهجه را به گرمي بفشاريد. البته همانطور که در هر دستگاه و نهاد و ارگاني ممکن است تخطي از قوانين رخ دهد و يا فرد مغرضي پيدا شود، در ميان فعالان مدني هم ممکن است اشکالاتي بروز پيدا کند؛ اما اين بدان معنا نيست که با بدبيني به مجموعهاي از شايستهترين و دغدغه مندترين نيروهاي کشور نگاه شود.

اين خيلي مهم است که در نظر داشته باشيد: عناصر نفوذي هيچگاه با ادبيات منتقدانه مطلبي نمينويسند و در تريبونهاي عمومي گلايهمندانه صحبت نميکنند. نفوذيها اتفاقا ظاهرالصلاح هستند، ظاهرشان را به گونهاي مي آرايند که حساسيتي ايجاد نکند و براي جلب اعتماد، ادبيات گفتاريشان را با استانداردهاي رسمي کشور تنظيم ميکنند و منتظر فرصت مينشينند تا در بزنگاه به کشور ضربه وارد کنند. گمان ميکنم در اين سالهاي اخير، بخشي از توان نظارتي نيروهاي امنيتي بيش از حد ضرورت روي نيروهاي دلسوز داخلي تمرکز ميکننده و در نتيجه بدخواهان خارجي فرصت ضربه زدن پيدا کردهاند.

6- يک سال و نيم ديگر انتخابات مجلس فرا ميرسد و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان يکي از مراجع اصلي در ارائه گزارش، مورد توجه شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت. وضع فعلي مجلس شوراي اسلامي که برآمده از ردصلاحيتهاي دوره قبل است، چندان نيازي به توضيح و تفسير ندارد. بعيد است کسي از سطح و کيفيت اين مجلس رضايت خاطر داشته باشد. طبيعي است وقتي کانديداهايي با کيفيت، به دليل آنکه به گونه ديگري ميانديشند، کنار گذاشته شوند، در نهايت، افرادي به نبض قانوگذاري کشور راه پيدا ميکنند که در نظارت ضعيف‌‌اند و در تقنيين هم انتظارات را برآورده نميکنند.

اميدوارم رويه گذشته در انتخابات آينده تکرار نشود و با ارائه گزارشهاي منصفانه، شاهد يک انتخابات رقابتي و تشکيل مجلسي کارآمد و اثربخش باشيم. انتخابات مجلس دوازدهم، اولين آزمون خواهد بود.

7- ايران ما با همين تنوع در گويش، پوشش و جوشش اقوام و مردمان آن زيباست. در چنين تنوعي، وجود سلايق مختلف دور از انتظار نيست.

صبوري و سعه صدر در مواجهه با منتقدان، شهروندان، نويسندگان و اهل فضل، همانقدر انتظار ميرود که جديت و قاطعيت در برخورد با آشوبگران و بدخواهان اين آب و خاک. در اين مسير «ايران» را يک اصل قرار دهيد و  هرآنکس که ديدگاه هاي متفاوتي دارد، اما در مجموع خير و صلاح ايران را ميخواهد، خودي تلقي کنيد. براي حفظ ايران از هيچ خيانتي عليه کشور ساده عبور نکنيد و براي اعتلاي ايران با همه ايراندوستان و ايرانياوران خود را در يک جبهه ببينيد و سلايق و گرايشهاي مختلف را به خاطر ايران عزيزمان به رسميت بشناسيد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه