معماي پيچيده واردات خودرو

صحبت هاي وزير صمت هم نشاني از تسهيل در وارد کردن خودرو نداشت

آرمان امروز- موضوع وارادات خودرو مدت هاست که در محافل رسانهاي مطرح ميشود اما هنوز تکليف آن معلوم نشده است. مسئله اي که هفته گذشته صداي مراجع تقليد از جمله آيت الله مکارم را هم درآورد که نسبت هب تعلل در آن اعتراض کردند.

حالا اما روز گذشته وزير صمت در نشست خبري باز هم سه شرط براي وارادات خودرو عنوان کرد. وزير صمت با بيان اينکه در اين شرايط عمده واردات خودرو، مربوط به خودروهاي زير 10 هزار دلار خواهد بود، گفت: «اينطور هم نيست که خودروها بي کيفيت باشند. خودروهاي برند و استاندارد زير 10 هزار دلار حتي در اروپا هم وجود دارد، چون اين تقاضا در جهان وجود دارد. شرکت واردکننده نيز بايد با شرکت خارجي قرارداد داشته باشد تا نقش واسطه گري نداشته باشد.

البته به گفته وي هنوز مشخص نيست خودرو از کدام کشورها وارد شود و اين موضوع وابسته به بخش خصوصي است. اما شرط واردات اين است که حتما خدمات پس از فروش داشته باشد، منجر به انتقال فناوري شود و واردات خودروهاي دست دوم هم همچنان ممنوع است.»

اما نکته مهم در صحبت هاي وزير موضوع انتقال فناوري با واردات است که مشخص نيست چگونه وارادات در هر شرايطي مي تواند به انتقال فناوري کمک کند در حالي که اين مهم قاعدتا بايد از طريق سرمايه گذاري و توليد مشترک صورت گيرد.

آنچه مشخص است توليد خودرو در کشور نه از کيفيت لازم و نه از قيمت مناسب برخوردار است. توليد فشل و البته زيان ده خودرو در کشور دلايل متعددي دارد که وارادات مي تواند به عنوان يک انحصار شکن نقش ايفا کند. بنابراين شايد انتظار انتقال فناوري با واردات خودرو کمي خواسته دست نيافتني باشد. هرچند در اين ميان مخالفان وارادات خودرو معتقدند مافيايي وجود دارد که خواستار واردات در کشور است اما بايد ديد اين ادعاها سند قابل ارائه به مراجع قضايي را دارد يا صرفا براي مخالفت با اين طرح عنوان مي شود.

 

خرداد تمام شد، اما هنوز خبري از آييننامه واردات خودرو نيست!

همچنين ايسنا در گزارشي مي نويسد: « در حالي که مسئولان و پس از آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وعده داده بودند که تا پايان خرداد ماه، آييننامه واردات خودرو نهايي خواهد شد، اما اکنون چند روزي هم از تيرماه گذشت اما هنوز خبري از اعلام آييننامه واردات خودرو نيست؛ اين در حاليست که تحقق وعده واردات خودرو در شهريور ماه محال و با اين شيوه به پاييز و زمستان هم نميرسد.

اوايل خرداد ماه بود که يک عضو کميسيون صنايع مجلس از نهايي شدن آييننامه واردات خودرو پس از مشورت وزارت صمت (به نمايندگي از دولت) با کميسيون صنايع، تا پايان خرداد ماه خبر داده و تاکيد کرده بود: مقرر شده پس از مشورت احتمالا تا آخر خردادماه اين آيين نامه نهايي شود.

با توجه به اينکه آييننامه واردات خودرو نهايي نشده و بصورت رسمي مشخص نيست که واردات از چه زماني و تحت چه شرايطي از سر گرفته خواهد شد، گمانهزنيها در مورد شرايط و ويژگيهاي واردات بسيار است. يکي از مواردي که اخيرا به گوش ميرسد اما صحت آن مشخص نيست، اين است که شايد قيمت خودرو سقفي نداشته باشد، اما براي خودروهاي اختصاصي مزيت بيشتري براي تعرفه واردات در نظر گرفته شود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه