ارزش سهام عدالت دوباره کاهش يافت

 

 

ارزش واقعي سهام عدالت تحت تاثير روند نزولي بازار سرمايه نسبت به حدود سه هفته قبل روندي کاهشي داشته است.

به گزارش ايسنا، پس از آزادسازي سهام عدالت، مشمولان اين سهام که روش مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب کرده بودند، ميتوانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعي سهام و جزئيات دارايي خود را مشاهده کنند. اين ارزش يکسان نيست و تحت تاثير نوسانات بازار افزايشي يا کاهشي ميشود. براي مثال، ارزش واقعي سهام عدالت با ارزش اوليه يک ميليون توماني در 20 اسفند سال 1399، 18 ميليون و 780 هزار تومان قيمت داشت، در حالي که قيمت اين سهام در 16 تيرماه سال 1400 تا 14 ميليون و 700 هزار تومان کاهش يافته بود. سهامي که در روزهاي نخستين آزادسازي سهام عدالت يعني ارديبهشت ماه و خرداد ماه سال 1399 بيش از 20 ميليون تومان قيمت داشت.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه