ادامه يارانه نقدي فعلا از کالابرگ خبري نيست

توزيع يارانه ناشي از حذف ارز 4200 جهت جبران آثار تورمي آن، طبق قانون بايد بهصورت کالابرگ باشد ولي اما و اگرهايي که در اين باره مطرح است و آنچه که اظهارات مسئولان دولتي نشان ميدهد، توزيع کالابرگ را در ابهام برده و به نظر ميرسد اين قدرت و تقاضا براي يارانه نقدي آن را به روال 10 سال گذشته، فعلا روي دور نگه داشته و کالابرگ از شانس کمتري برخوردار باشد.

به گزارش ايسنا، ماجراي کالابرگ به الزام قانون بودجه به دولت برميگردد؛ در تبصره (14) شرايط حذف ارز 4200 توماني اينگونه براي دولت تعريف شد که «از طريق تامين منابع مابهالتفاوت ارز ترجيحي براي واردات کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات مصرفي پزشکي اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف کند، بايد قبلا ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف کننده براي کالاهاي اساسي را از طريق کالا برگ الکترونيکي و در امور پزشکي از طريق بيمهها و يا از طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به گونهاي که افراد بتوانند اين کالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور 1400 و در سقف سهميه تعيين شده تهيه کنند.”

بر اين اساس دولت زماني ميتوانست نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام کند که قبل از آن آثار ناشي از افزايش قيمت کالاهاي اساسي که در جريان اين حذف تحت تاثير قرار ميگرفتند را تامين کند و ابزار آن نيز کالابرگ باشد. اين در حالي است که  رئيس جمهوري در 19 ارديبهشتماه از واريز يارانه نقدي جديدي در مبلغ 300 تا 400 هزار توماني خبر داد و براي دو ماه اين مبلغ به حساب حدود 72 ميليون نفر واريز شد، اين پرداخت در جريان شروع دولت براي اصلاح نظام يارانهاي و حذف ارز ترجيحي از واردات کالاهاي اساسي بود.

اينکه چرا دولت پرداخت را نقدي انجام داد به اين برميگشت که زيرساختهاي توزيع کالابرگ آماده نبود و گفته شد که فعلا براي دو ماه واريز نقدي انجام داده تا فرايند آمادهسازي کالابرگ به اتمام برسد. اما آنچه در اين مدت مسئولان دولتي اعلام کردهاند، نشان ميدهد که فعلا زمان مشخصي براي جايگزيني کالابرگ به جاي يارانه نقدي در نظر گرفته نشده است.

 

کسي زمان نداده و پرداخت نقدي
ادامه دارد

وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در حالي در کنار سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، در ايجاد زيرساختهاي توزيع کالابرگ دخالت دارند که اخيرا خاندوزي- وزير اقتصاد- در مورد اينکه چه زماني ايجاد زيرساخت توزيع کالابرگ الکترونيکي تکميل ميشود، نسبت به اينکه تا پايان تيرماه زيرساختهاي لازم به شکل صددرصدي آماده شود، ابراز اميدواري کرده ولي زمان مشخصي براي آن اعلام نکرده است.

در فاصلهاي کوتاه بهادري جهرمي-سخنگوي دولت- بدون اشاره به زمان توزيع کالابرگ گفته که دولت در حال فراهم کردن زيرساختهاي لازم براي اختصاص کالابرگ الکترونيکي است به شيوهاي که بدون افزايش پرداخت از جيب مردم، يارانه به شيوه کالابرگي ولي از طريق عابر بانکها در اختيارشان قرار بگيرد، اما او گفته که تا فراهم نشدن زيرساختهاي لازم همين شيوه کنوني پرداخت نقدي يارانهها استمرار خواهد داشت.

در هر حال توزيع کالابرگ ابعاد مختلفي خواهد داشت و از سالها قبل هر گاه بحث آن به هر نحوي پيش آمده به نتيجه نرسيده است که نمونه آن، توافق چند سال اخير بانک مرکزي و وزارت صمت براي توزيع کارت اعتباري براي خريد کالا جهت حمايت از توليد بود که بعد از مدتها نتوانستند آن را اجرايي کنند، از سويي نحوه خرج کالابرگ مطرح است که تنها به خريد کالاي اساسي محدود خواهد شد. آن طور که چندي پيش ميرکاظمي -رئيس سازمان برنامه و بودجه- گفته بود، تاکيد بر توزيع کالابرگ براي استفاده اين مبلغ جهت خريد کالاي اساسي است؛ به طوري که شخص دارنده کارت ميتواند با ورود به فروشگاه و با توجه به دستگاههاي پوزي که در آن تعبيه شده، کالاي اساسي خود را خريد کند. براي هر کالاي اساسي يارانه مشخصي در نظر گرفته ميشود که امکان خريد را با آن کارت بانکي خواهد داشت.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه