گراني برنج در خارج از مزرعه رخ مي دهد

رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزي نقش دلالان را در گراني برنج برجسته دانست


رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به گراني برنج نقش دلالان را در اين پديده مهم دانست و گفت: گراني ها در خارج از مزرعه رخ مي دهد.
به گزارش  مهر، کامبيز عباسي ظهر چهارشنبه در ستاد برداشت برنج کشور در ساري با اشاره به دلايل گراني برنج، نقش دلالان را در اين حوزه مهم دانست و گفت: بيشتر گراني برنج پس از توليد و توسط دلالان برنامه ريزي مي‌شود.
وي با اشاره به رشد تسهيلات نوسازي و توسعه مکانيزاسيون در سال جاري، ميزان اعتبارات درنظر گرفته شده در سال جاري را 50 هزار ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين رقم نسبت به سه هزار ميليارد تومان سال قبل رشد چشمگيري داشته است.
وي با عنوان اينکه توسعه ماشين آلات کشاورزي در کاهش هزينه‌هاي توليد تأثير دارد، افزود: براي خروج از کشاورزي سنتي بايد به مکانيزاسيون توجه اساسي شود.
عباسي به رشد مکانيزاسيون در کشت برنج در شمال اشاره کرد و گفت: امسال 336 هزار هکتار از شاليزارهاي شمال به صورت مکانيزه کشت شده است و پيش بيني مي‌شود 86 درصد برداشت برنج نيز مکانيزه انجام شود.
وي از بومي سازي دانش فني کمباين سازي خبر داد و گفت: امسال 150 دستگاه کمباين دروي شالي در کشور توليد شده است و دستگاه نشاکار نيز براي اولين بار در مازندران بومي سازي شده است.
رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون وزارت جهاد کشاورزي استفاده از پهبادها را براي سمپاشي در حوزه کشاورزي گام جديدي براي توسعه مکانيزاسيون ياد کرد و گفت: امسال بيش از 200 دستگاه پهباد در مزارع بکارگيري شده است. عباسي تعريف بسته‌هاي حمايتي برنج را ضروري دانست و با اشاره به گراني برنج، گفت: گراني برنج در شاليزارها رخ نمي‌دهد و بعد از عمليات و خارج ازا اختيارات کشاورزان و توليدکنندگان رخ مي‌دهد.
وي افزايش قيمت گندم را نيز سبب بروز مشکلاتي دانست و گفت: ريشه اين مشکلات و افزايش قيمت‌ها در خارج از مزرعه قرار دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه