کرمانشاه در صدر استان‌هاي بيکار کشور

مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري استان کرمانشاه در بهار امسال را 15.4 درصد اعلام کرد. براساس اعلام مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري استان کرمانشاه در بهار امسال 15.4 درصد بوده که 6.2 درصد از ميانگين نرخ بيکاري کشور(9.2 درصد) بالاتر است. نرخ بيکاري کرمانشاه نسبت به بهار سال گذشته با نرخ بيکاري 14.7 درصد، هفت دهم درصد بالاتر است. بهار امسال استان کرمانشاه بالاترين نرخ بيکاري را بين استان‌هاي کشور داشته و پس از کرمانشاه، استان‌هاي هرمزگان با 15.3 درصد و خوزستان با 14.1 درصد قرار دارند.سال گذشته نيز در مجموع نرخ بيکاري کرمانشاه 14.9 درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادي استان کرمانشاه نيز در بهار امسال 42.2 درصد اعلام شده است.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه